? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest papier?

Poj´┐Żcie papieru i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja papieru napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

papier - to materia´┐Ż, kt´┐Żry powstaje z w´┐Ż´┐Żknistej masy organicznego pochodzenia. Wytwarzany jest w trakcie procesu, kt´┐Żry nazywany jest flokulacj´┐Ż. W trakcie tego procesu uk´┐Żada si´┐Ż na sicie w´┐Ż´┐Żkna, z kt´┐Żrym powstanie p´┐Żniej powierzchnia, na kt´┐Żrej b´┐Żdzie mo´┐Żna pisa´┐Ż. Papier wytwarza si´┐Ż w formie wst´┐Żgi lub arkuszy.

Do produkcji papieru u´┐Żywa si´┐Ż w´┐Ż´┐Żkien organicznych. Zwykle w tym celu korzysta si´┐Ż z celulozy, ´┐Żcieru drzewnego (z r´┐Żnych gatunk´┐Żw drzew), s´┐Żomy, trzciny, bawe´┐Żny, konopi czy bambusa. Stosuje si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż substancje niew´┐Ż´┐Żkniste. Nale´┐Ż´┐Ż do nich wype´┐Żniacze organiczne i nieorganiczne, kt´┐Żre poprawiaj´┐Ż podstawowe parametry i w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci papieru. Dzi´┐Żki nim staje si´┐Ż on g´┐Żadszy, mniej prze´┐Żroczysty, posiada pe´┐Żniejszy kolor bieli a tak´┐Że odpowiedni odcie´┐Ż. By jednak ze sk´┐Żadnik´┐Żw powsta´┐Ż produkt ko´┐Żcowy, ca´┐Ża masa musi przej´┐Ż´┐Ż przez wiele etap´┐Żw przetwarzania, w w´┐Żr´┐Żd nich przede wszystkim przez odwadnianie, prasowanie, suszenie oraz wyg´┐Żadzanie. W ostatnich latach bardzo popularna sta´┐Ża si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż produkcja papieru ze starej makulatury.

Papier wyst´┐Żpuje w bardzo wielu rodzajach. Inaczej wygl´┐Żda na przyk´┐Żad zwyk´┐Ży papier do pisania, a inaczej papier gazetowy. Bez wzgl´┐Żdu na wygl´┐Żd czy form´┐Ż, papier jest podstawowym i powszechnym no´┐Żnikiem informacji wszelkiego rodzaju.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  niezawis´┐Żo´┐Ż´┐Ż s´┐Żdziowska
s´┐Żownictwo
grupa dyskusyjna
t´┐Żcz´┐Żwka
wypadek
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.