? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest pa´┐Żstwo prawa?

Poj´┐Żcie pa´┐Żstwa prawa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pa´┐Żstwa prawa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

pa´┐Żstwo prawa - w du´┐Żym uog´┐Żlnieniu jest takim pa´┐Żstwem, w kt´┐Żrym obowi´┐Żzuje zasada praworz´┐Żdno´┐Żci. Musi to by´┐Ż zasada zapisana w konkretnym zbiorze przepis´┐Żw lub w aktach o znaczeniu pa´┐Żstwowym.

Praworz´┐Żdno´┐Ż´┐Ż w pa´┐Żstwie powstaje na zasadzie ustalenia regu´┐Ż, kt´┐Żre b´┐Żd´┐Ż w dalszej kolejno´┐Żci przestrzegane przez wszystkich obywateli. Inaczej zwie si´┐Ż legalno´┐Żci´┐Ż b´┐Żd´┐Ż zasad´┐Ż praworz´┐Żdno´┐Żci, poniewa´┐Ż jakiekolwiek czynno´┐Żci podejmowane przez w´┐Żadz´┐Ż s´┐Ż zgodne z zapisanym prawem tak samo, jak zgodnie z tym´┐Że prawem musz´┐Ż dzia´┐Ża´┐Ż wszyscy obywatele. Praworz´┐Żdno´┐Ż´┐Ż w´┐Ża´┐Żciwa jest dla pa´┐Żstwa, jako dla ca´┐Żo´┐Żci, nie ma tu ´┐Żadnych wyj´┐Żtk´┐Żw.

Wiele regu´┐Ż w pa´┐Żstwie prawa wywodzi si´┐Ż z d´┐Żugiej historii tego pa´┐Żstwa, w trakcie, kt´┐Żrej jednak bywa´┐Ży one wielokrotnie zmieniane. Sytuacja obecna jest stabilna, cho´┐Ż wci´┐Ż´┐Ż mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do zmian (najcz´┐Żciej podejmowanych naturalnie w zgodzie z istniej´┐Żcym prawem). Niezale´┐Żnie od rodzaju wyst´┐Żpuj´┐Żcych w pa´┐Żstwie zasad s´┐Ż one przewa´┐Żnie zgodne z og´┐Żlnym rozumieniem praworz´┐Żdno´┐Żci. Na przyk´┐Żad, obywatele maj´┐Ż zapewnion´┐Ż wolno´┐Ż´┐Ż osobist´┐Ż, wolno´┐Ż´┐Ż s´┐Żowa, wyznania czy religii, respektowane s´┐Ż prawa cz´┐Żowieka, a ´┐Żadna osoba nie jest krzywdzona niesprawiedliwymi wyrokami.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  bielactwo
alkoholizm
afta
alergiczny nie´┐Żyt nosa
zapalenie powiek
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  java
rynek przedsiebiorstwa
p´┐Żytki wzorcowe
B2C
gogle
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.