? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest pa´┐Żstwo?

Poj´┐Żcie pa´┐Żstwa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pa´┐Żstwa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

pa´┐Żstwo - jest to organizacja spo´┐Żeczna, kt´┐Żra organizuje i sprawuje kontrol´┐Ż nad prac´┐Ż grup spo´┐Żecznych, okre´┐Żla polityk´┐Ż, suwerenno´┐Ż´┐Ż i terytorialno´┐Ż´┐Ż danego spo´┐Żecze´┐Żstwa. Innymi s´┐Żowy jest to organizacja, wyposa´┐Żona we w´┐Żadz´┐Ż wewn´┐Żtrzn´┐Ż i zewn´┐Żtrzn´┐Ż, kt´┐Żra zapewnia ´┐Żad i porz´┐Żdek osiedlonej na terytorium pa´┐Żstwa spo´┐Żeczno´┐Żci. W Polsce jest to w´┐Żadza : ustawodawcza, wykonawcza i s´┐Żdownicza.

Cechami ´┐Żwiadcz´┐Żcymi o strukturze pa´┐Żstwa s´┐Ż: sta´┐Ża ludno´┐Ż´┐Ż, suwerenna w´┐Żadza, okre´┐Żlone terytorium, zwykle oddzielone granicami od innych pa´┐Żstw, ch´┐Ż´┐Ż wsp´┐Żpracy z innymi pa´┐Żstwami, zawarcie umowy mi´┐Żdzynarodowej. Aby pa´┐Żstwo zosta´┐Żo uznane za tak´┐Ż, a nie inna jednostk´┐Ż, musi ono zosta´┐Ż og´┐Żoszone przez podmiot pa´┐Żstw mi´┐Żdzynarodowych, najcz´┐Żciej przez podpisanie umowy bilateralnej. Uznanie pa´┐Żstwa za pa´┐Żstwo jest jednoznaczne i nieodwracalne, cho´┐Ż w praktyce wygl´┐Żda´┐Ż mo´┐Że to inaczej, np. podczas wojny, gdy terytorium jednego pa´┐Żstwa zostanie zagarni´┐Żte przez drugie i straci w´┐Żwczas sw´┐Ż suwerenno´┐Ż´┐Ż. Na pa´┐Żstwo sk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż cztery elementy rz´┐Żd´┐Żw: pierwszy to forma rz´┐Żd´┐Żw, drugi-suwerenno´┐Ż´┐Ż, trzeci- ustr´┐Żj terytorialny, czwarty za´┐Ż re´┐Żim polityczny.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  esej
mp3
definicja
tautologia
podatek
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.