? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest pandemia?

Poj´┐Żcie pandemii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja pandemii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

pandemia - to okre´┐Żlenie epidemii choroby zaka´┐Żnej, wyst´┐Żpuj´┐Żcej na bardzo du´┐Żym obszarze, np. obejmuj´┐Żcej ca´┐Ży kontynent lub nawet ´┐Żwiat. Najcz´┐Żciej pandemi´┐Ż charakteryzuje niska ´┐Żmiertelno´┐Ż´┐Ż zara´┐Żonych os´┐Żb, wysoka zara´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż, d´┐Żugi czas trwania zara´┐Żliwo´┐Żci, dodatkowo jej wyst´┐Żpowanie cechuje si´┐Ż brakiem naturalnej odporno´┐Żci na dan´┐Ż chorob´┐Ż populacji. Pierwszy czynnik powoduje, ´┐Że choroba utrzymuje si´┐Ż d´┐Żugo na danym obszarze, nie powoduj´┐Żc niszczenia du´┐Żej liczby nosicieli. Rozwojowi pandemii sprzyja te´┐Ż lekcewa´┐Żenie zazwyczaj niegro´┐Żnych objaw´┐Żw choroby.

Najgro´┐Żniejsze by´┐Ży i s´┐Ż pandemie nast´┐Żpuj´┐Żcych chor´┐Żb: cholera, grypa, tyfus, czarna ospa, odra, gru´┐Żlica, tr´┐Żd, malaria oraz ´┐Ż´┐Żta febra. Cz´┐Ż´┐Ż z nich uda´┐Żo si´┐Ż zredukowa´┐Ż poprzez rozw´┐Żj medycyny, przez co znacznie ograniczono szanse ich wyst´┐Żpienia i rozszerzenia si´┐Ż do rozmiar´┐Żw pandemii. Obecnie ´┐Żwiat boryka si´┐Ż z dwoma g´┐Ż´┐Żwnymi globalnymi chorobami: gryp´┐Ż ze szczepu wirusa A/H1N1 (podobny wirus zabi´┐Ż w latach 1918-1919 50 milion´┐Żw os´┐Żb na ´┐Żwiecie, by´┐Ża to tzw. grypa hiszpanka) i wirusem HIV.

Zazwyczaj, cho´┐Ż nie jest to regu´┐Ż´┐Ż pandemie rozwijaj´┐Ż si´┐Ż w krajach, w kt´┐Żrych trzeciego ´┐Żwiata, gdzie nie dba si´┐Ż o higien´┐Ż, a poziom medycyny jest bardzo niski.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  rachunkowo´┐Ż´┐Ż finansowa
prawda historyczna
religia
Internet
zasada
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.