? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest paleontologia?

Poj´┐Żcie paleontologii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja paleontologii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

paleontologia - jest poj´┐Żciem dotycz´┐Żcym jednej z dziedzin biologii. Osoba, b´┐Żd´┐Żca paleontologiem d´┐Ż´┐Ży przede wszystkim do poznania bytu r´┐Żnorodnych organizm´┐Żw na przestrzeni wielu lat. Swoje obserwacje prowadzi ona g´┐Ż´┐Żwnie na podstawie skamienia´┐Żo´┐Żci, szcz´┐Żtek a tak´┐Że wszelkich pozosta´┐Żo´┐Żciach daj´┐Żcych mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż lepszego i dok´┐Żadniejszego zbadania starszej epoki geologicznej. W dziedzinie o kt´┐Żrej mowa wyr´┐Żnia si´┐Ż kilka jej dzia´┐Ż´┐Żw.

Pierwszym z nich jest paleobotanika, kt´┐Żra bada anatomi´┐Ż a tak´┐Że zajmuje si´┐Ż po´┐Żo´┐Żeniem ro´┐Żlin istniej´┐Żcych w przesz´┐Żo´┐Żci geologicznej. Obserwacje te wykonywane s´┐Ż na podstawie owoc´┐Żw czy nasion, kt´┐Żre zachowa´┐Ży si´┐Ż do dnia dzisiejszego. Paleobotanika d´┐Ż´┐Ży r´┐Żwnie´┐Ż do zbadania stopnia pokrewie´┐Żstwa bior´┐Żc pod uwag´┐Ż ro´┐Żliny istniej´┐Żce w obecnych czasach jak i te kt´┐Żre ju´┐Ż wymar´┐Ży.

Kolejnym dzia´┐Żem jest paleozoologia, kt´┐Żra zajmuje si´┐Ż jak sama nazwa wskazuje badaniem dzia´┐Żalno´┐Żci ´┐Życiowej zwierz´┐Żt. Do takich obserwacji wykorzystywane s´┐Ż pozosta´┐Żo´┐Żci znajduj´┐Żce si´┐Ż w ska´┐Żach osadowych. Paleozoologia stara si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż odszuka´┐Ż oraz prawid´┐Żowo rozpozna´┐Ż skamienia´┐Żo´┐Żci. Do dzia´┐Ż´┐Żw paleontologii mo´┐Żna tak´┐Że zaliczy´┐Ż paleobiologi´┐Ż i paleoekologi´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  sport
netykieta
asertywno´┐Ż´┐Ż
WSM
bank internetowy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.