? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest padaczka?

Poj´┐Żcie padaczki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja padaczki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

padaczka - to inaczej m´┐Żwi´┐Żc epilepsja. To dosy´┐Ż z´┐Żo´┐Żona choroba. Jej cech´┐Ż charakterystyczn´┐Ż jest pojawianie si´┐Ż napad´┐Żw padaczkowych. Jest to choroba uk´┐Żadu nerwowego. Pojawia si´┐Ż zar´┐Żwno u dzieci jak i u os´┐Żb doros´┐Żych. Zasadniczo ocenia si´┐Ż, ´┐Że na padaczk´┐Ż cierpi jeden procent ca´┐Żej naszej populacji. Mimo i´┐Ż jest to choroba powszechnie uznawana, to jednak wiele kr´┐Ż´┐Ży o niej plotek oraz mit´┐Żw, a na ludzi ni´┐Ż dotkni´┐Żtych patrzy si´┐Ż jak na ludzi z innej planety. Padaczka jest bowiem schorzeniem o przewlek´┐Żym charakterze- wymaga d´┐Żugotrwa´┐Żego leczenia i akceptacji spo´┐Żecznej.

Napad padaczkowy to wyraz przej´┐Żciowych zaburze´┐Ż czynno´┐Żci m´┐Żzgowych. Dochodzi do niego na skutej gwa´┐Żtownych wy´┐Żadowa´┐Ż bioelektrycznych kom´┐Żrek nerwowych. W momencie ataku pojawiaj´┐Ż si´┐Ż drgawki ko´┐Żczyn oraz mi´┐Żni twarzy. Pojawiaj´┐Ż si´┐Ż tak´┐Że zaburzenia ´┐Żwiadomo´┐Żci, a nawet chwilowa utrata pami´┐Żci.

Padaczk´┐Ż nale´┐Ży leczy´┐Ż, jednak najpierw trzeba dokona´┐Ż jej rozpoznania. Dokonuje si´┐Ż tego na podstawie dok´┐Żadnie zebranego wywiadu oraz badania EEG. Prawid´┐Żowe rozpoznanie pozwala na podj´┐Żcie leczenia. Chodzi tu o leczenie farmakologiczne, kt´┐Żre pozwala na znaczne ograniczenie dolegliwo´┐Żci powi´┐Żzanych z chorob´┐Ż. Wyb´┐Żr leku jest spraw´┐Ż indywidualn´┐Ż- zale´┐Ży bezpo´┐Żrednio od konkretnego przypadku.

Padaczce sprzyja nieregularny tryb ´┐Życia oraz brak snu. Napady mog´┐Ż si´┐Ż nasila´┐Ż je´┐Żli spo´┐Żywamy du´┐Że ilo´┐Żci alkoholu. Osoby, kt´┐Żre dotkni´┐Żte s´┐Ż tym schorzeniem powinny doskonale zdawa´┐Ż sobie spraw´┐Ż z tego, ´┐Że niekt´┐Żre czynniki mog´┐Ż samoistnie wywo´┐Żywa´┐Ż padaczk´┐Ż. Powinny zatem unika´┐Ż sytuacji, w kt´┐Żrych atak mo´┐Że wywo´┐Ża´┐Ż przerywany bodziec ´┐Żwietlny (na przyk´┐Żad podczas ogl´┐Żdania telewizji w zaciemnionym pokoju).

Je´┐Żli kto´┐Ż dostanie w naszym towarzystwie napadu padaczkowego- zachowajmy spok´┐Żj. Powinien on samoistnie ust´┐Żpi´┐Ż po kilku minutach. Jedyn´┐Ż czynno´┐Żci´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż powinno si´┐Ż w´┐Żwczas wykona´┐Ż, jest u´┐Żo´┐Żenie chorego na boku, ´┐Żeby si´┐Ż nie zakrztusi´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  skarb pa´┐Żstwa
zwierz´┐Żta wt´┐Żrouste
mechanizm stresu
czaszka ssaka
niewa´┐Żno´┐Ż´┐Ż ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.