? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ozon?

Poj´┐Żcie ozonu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ozonu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ozon - to odmiana tlenu. Jest to niebieski gaz, kt´┐Żry posiada wi´┐Żksz´┐Ż od powietrza g´┐Żsto´┐Ż´┐Ż. Wyst´┐Żpuje w atmosferze, w stanie wolnym. Posiada specyficzny zapach- m´┐Żwi si´┐Ż, ´┐Że pachnie jak powietrze po burzy. Ozon jest gazem niepalnym, mo´┐Że jednak podtrzymywa´┐Ż proces spalania. Doskonale rozpuszcza si´┐Ż w wodzie a tak´┐Że- jest silnym utleniaczem. Jest jednak nietrwa´┐Ży.

Ozon posiada bardzo wiele ciekawych w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci. Stosuje si´┐Ż go na przyk´┐Żad przy wyja´┐Żawianiu wody- proces ten nazywa si´┐Ż ozonowaniem. Posiada bardzo wiele zdolno´┐Żci o w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żciach aseptycznych oraz toksycznych. Jest tak´┐Że bardzo wa´┐Żnym sk´┐Żadnikiem w procesie poch´┐Żaniania cz´┐Żci ultrafioletowego promieniowania, kt´┐Żre dochodzi do naszej Ziemi ze S´┐Żo´┐Żca. Pe´┐Żni zatem rol´┐Ż filtra, kt´┐Żry zapobiega powstawaniu dziury ozonowej.

Ozon toksycznie dzia´┐Ża na nasz organizm. Jest gazem, kt´┐Żry dra´┐Żni i uszkadza nasze b´┐Żony biologiczne. Je´┐Żli dostanie si´┐Ż do naszego organizmu, to mo´┐Że powodowa´┐Ż r´┐Żnorodne procesy, kt´┐Żrych wynikiem jest wstrzymanie oddychania wewn´┐Żtrzkom´┐Żrkowego. Jego niewielkie st´┐Żenie wywo´┐Żuje objawy takie jak kaszel oraz towarzysz´┐Żce mu uczucie drapania w gardle. Poza tym pojawiaj´┐Ż si´┐Ż b´┐Żle g´┐Żowy oraz senno´┐Ż´┐Ż. Zbyt du´┐Że st´┐Żenie prowadzi do zwi´┐Żkszenia t´┐Żtna, sprzyja powstawaniu obrz´┐Żku p´┐Żuc, kt´┐Żry mo´┐Że prowadzi´┐Ż nawet do zgonu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  choroby jelita cienkiego
OC
renesans
promieniowanie
zas´┐Żb organizacyjny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.