? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest otoczenie organizacji?

Poj´┐Żcie otoczenia organizacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja otoczenia organizacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

otoczenie organizacji - wszystko to, co znajduje si´┐Ż na zewn´┐Żtrz niej i co: wywiera na ni´┐Ż wp´┐Żyw (obecnie), mo´┐Że wywiera´┐Ż na ni´┐Ż wp´┐Żyw (teraz i/lub w przysz´┐Żo´┐Żci) oraz na co organizacja: oddzia´┐Żuje (obecnie) i mo´┐Że oddzia´┐Żywa´┐Ż (teraz i/lub w przysz´┐Żo´┐Żci). Ka´┐Żda organizacja ma otoczenie og´┐Żlne i specyficzne otoczenie zadaniowe, z´┐Żo´┐Żone z r´┐Żnych subotocze´┐Ż.

Otoczenie og´┐Żlne (niespecyficzne): identyczne dla wszystkich instytucji prowadz´┐Żcych dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż w danym kraju, regionie, mie´┐Żcie; analizujemy stosuj´┐Żc analiz´┐Ż PESTEM (Prawno-polityczne, Ekonomiczno-finansowe, Spo´┐Żeczno-kulturowe, Techniczno-technologiczne, Ekologiczne, Mi´┐Żdzynarodowe).

Otoczenie bli´┐Ższe (specyficzne): w´┐Żasne, specyficzne otoczenie zadaniowe, zwi´┐Żzane z domen´┐Ż w jakiej funkcjonuje organizacja i realizuje misj´┐Ż. Analizujemy pos´┐Żuguj´┐Żc si´┐Ż kategori´┐Ż stakeholders (pozwala na okre´┐Żlenie dzia´┐Żaczy, kt´┐Żrzy s´┐Ż zwi´┐Żzani z firm´┐Ż oraz ich znaczenia z pktu widzenia strategii firmy).

Wyr´┐Żniamy r´┐Żwnie´┐Ż otoczenia: stabilne (zmienia si´┐Ż w niewielkim stopniu w czasie nas interesuj´┐Żcym), zmienne (zmiany zachodz´┐Ż w momentach i w spos´┐Żb zgodny z pewnymi tr´┐Żdami) i burzliwe (znacz´┐Żce zmiany zachodz´┐Ż w momentach i spos´┐Żb niemo´┐Żliwy do przewidzenia)

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  przedsi´┐Żbiorstwo
reklama
spedycja w´┐Ża´┐Żciwa
patologia
naturalizacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.