? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest o´┐Żwiadczenie woli?

Poj´┐Żcie o´┐Żwiadczenia woli i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja o´┐Żwiadczenia woli napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

o´┐Żwiadczenie woli - ka´┐Żde zachowanie si´┐Ż osoby b´┐Żd´┐Żce uzewn´┐Żtrznieniem zamiaru tej osoby wywo´┐Żania okre´┐Żlonych skutk´┐Żw prawnych(ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego). Wola osoby sk´┐Żadaj´┐Żcej o´┐Żwiadczenie musi by´┐Ż ujawniona w spos´┐Żb dostateczny.

Prawo dopuszcza z´┐Żo´┐Żenie o´┐Żwiadczenia woli w spos´┐Żb dorozumiany (per facta concludentia), jednak o´┐Żwiadczenie to nie mo´┐Że nasuwa´┐Ż w´┐Żtpliwo´┐Żci co do jego znaczenia. W wielu wypadkach prawo wymaga, aby o´┐Żwiadczenie dotycz´┐Żce danej czynno´┐Żci prawnej by´┐Żo z´┐Żo´┐Żone w szczeg´┐Żlnej formie, np. forma aktu notarialnego dla nabycia w´┐Żasno´┐Żci nieruchomo´┐Żci.

W polskim prawie rozr´┐Żniamy dwie niewa´┐Żno´┐Żci z´┐Żo´┐Żenia o´┐Żwiadczenia woli:
- bezwzgl´┐Żdnie niewa´┐Żne - o´┐Żwiadczenie woli z´┐Żo´┐Żone przez osob´┐Ż, kt´┐Żra nie ma zdolno´┐Żci do czynno´┐Żci prawnych, znajduje si´┐Ż w stanie wy´┐Ż´┐Żczaj´┐Żcym ´┐Żwiadome lub swobodne podj´┐Żcie decyzji i wyra´┐Żenie woli, albo z´┐Żo´┐Ży´┐Ża je jedynie dla stworzenia pozoru.
- wzgl´┐Żdnie niewa´┐Żne - o´┐Żwiadczenie woli z´┐Żo´┐Żone pod wp´┐Żywem b´┐Ż´┐Żdu, gro´┐Żby bezprawnej, wyzysku lub zniekszta´┐Żcone przez osobe trzeci´┐Ż. O´┐Żwiadczenie takie ma moc prawn´┐Ż dop´┐Żki osoba sk´┐Żadaj´┐Żca nie uchyli si´┐Ż od skutk´┐Żw prawnych tego o´┐Żwiadczenia woli.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  przest´┐Żpstwo
struktura spo´┐Żeczna
temperament
ustr´┐Żj pa´┐Żstwowy
prawo karne wykrocze´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.