? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż ostrogi pi´┐Żtowe?

Poj´┐Żcie ostr´┐Żg pi´┐Żtowych i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ostr´┐Żg pi´┐Żtowych napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ostrogi pi´┐Żtowe - naro´┐Żl kostna. Pojawia si´┐Ż na ko´┐Żci pi´┐Żtowej. Jest to dolegliwo´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra powoduje znaczny b´┐Żl w trakcie chodzenia oraz stania. Niestety, w przeciwie´┐Żstwie do innych schorze´┐Ż, kt´┐Żre dotykaj´┐Ż nasze stopy, tego schorzenia nie zauwa´┐Ży si´┐Ż go´┐Żym okiem. Wykry´┐Ż je mo´┐Żna dopiero po wykonaniu zdj´┐Żcia rentgenowskiego.

Wszystkie dolegliwo´┐Żci, kt´┐Żre zwi´┐Żzane s´┐Ż z wyst´┐Żpieniem ostrogi pi´┐Żtowej, rozpoczynaj´┐Ż si´┐Ż od b´┐Żlu pi´┐Żty. B´┐Żl pojawia si´┐Ż w trakcie chodzenia, lub je´┐Żli za d´┐Żugo stoimy. Jak powstaje ostroga pi´┐Żtowa? Powstaje ona w wyniku stanu zapalnego o przewlek´┐Żym charakterze. Pojawia si´┐Ż w miejscu, gdzie ko´┐Ż´┐Ż pi´┐Żty po´┐Ż´┐Żczona jest z rozci´┐Żgnem pi´┐Żtowym. Stan zapalny pojawia si´┐Ż w´┐Żwczas, gdy przeci´┐Ż´┐Żone zostan´┐Ż wi´┐Żzad´┐Ża. Je´┐Żli stan zapalny trwa d´┐Żugo, to w jego miejscu pojawia si´┐Ż naro´┐Żl kostna- st´┐Żd te´┐Ż nazwa ostroga.

Najcz´┐Żciej dolegliwo´┐Ż´┐Ż ta dopada biegaczy oraz tenisist´┐Żw. Mo´┐Że pojawi´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż u os´┐Żb, kt´┐Żre chodz´┐Ż w bardzo niewygodnych butach, lub tez nadmiernie przeci´┐Ż´┐Żaj´┐Ż swoje nogi. Oczywi´┐Żcie mo´┐Że si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż pojawi´┐Ż na skutek jakiego´┐Ż urazu. Pierwszym elementem leczenia jest zlokalizowanie miejsca b´┐Żlu (i tu w´┐Ża´┐Żnie konieczne jest prze´┐Żwietlenie). W p´┐Żniejszym etapie stosuje si´┐Ż leczenie zachowawcze- odci´┐Ż´┐Żamy stop´┐Ż. Mo´┐Żna to zrobi´┐Ż za pomoc´┐Ż odpowiednich wk´┐Żadek do but´┐Żw, kt´┐Żre maj´┐Ż specjalny otw´┐Żr w miejscu, gdzie znajduje si´┐Ż naro´┐Żl. Je´┐Żli to nie pomaga, to mo´┐Żna zastosowa´┐Ż zabiegi fizykoterapii. Mo´┐Żna r´┐Żwnie´┐Ż stosowa´┐Ż leczenie o charakterze przeciwzapalnym oraz przeciwb´┐Żlowym- zwyk´┐Że tabletki przeciwb´┐Żlowe r´┐Żwnie´┐Ż mog´┐Ż pom´┐Żc. Trzeba si´┐Ż jednak uzbroi´┐Ż w cierpliwo´┐Ż´┐Ż, bowiem leczenie to wymaga czasu i du´┐Żo odpoczywa´┐Ż, by nie obci´┐Ż´┐Ża´┐Ż chorej nogi.

W najgorszy przypadku, je´┐Żli dolegliwo´┐Ż´┐Ż jest bardzo powa´┐Żna, pom´┐Żc mo´┐Że operacja. Za jej pomoc´┐Ż mo´┐Żna usun´┐Ż´┐Ż niewygodn´┐Ż naro´┐Żl. W sumie operacja to za du´┐Żo powiedziane- to raczej zabieg, kt´┐Żry wykonuje si´┐Ż przy znieczuleniu. P´┐Żniej wprawdzie trzeba ok. trzech miesi´┐Żcy porusza´┐Ż si´┐Ż w towarzystwie kul, to jednak zabieg ten nie stanowi ´┐Żadnego zagro´┐Żenia dla pacjenta. Taki zabieg to jednak ostateczno´┐Ż´┐Ż. Zawsze lepiej jest nie bagatelizowa´┐Ż pierwszych objaw´┐Żw tego schorzenia. Odpowiednia interwencja lekarska, przeprowadzona w odpowiednim czasie, mo´┐Że sprawi´┐Ż, ´┐Że pozb´┐Żdziemy si´┐Ż dolegliwo´┐Żci w bardzo szybkim tempie. A im szybciej- tym lepiej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  sanatorium
klimat
bia´┐Żko
choroba
manager
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.