? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ospa wietrzna?

Poj´┐Żcie ospy wietrznej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ospy wietrznej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ospa wietrzna - potocznie nazywana wiatr´┐Żwk´┐Ż, jest jedn´┐Ż z najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuj´┐Żcych chor´┐Żb zaka´┐Żnych typow´┐Ż dla wieku dzieci´┐Żcego. Wywo´┐Żuje j´┐Ż wirus VZV (Varicella zoster virus), kt´┐Żry powoduje r´┐Żwnie´┐Ż inn´┐Ż chorob´┐Ż - p´┐Żpasiec. Zaka´┐Żenie nast´┐Żpuje zazwyczaj poprzez kontakt z chorym (drog´┐Ż kropelkow´┐Ż lub przez bezpo´┐Żredni kontakt ze zmianami na sk´┐Żrze chorego), cho´┐Ż wirus mo´┐Że rozprzestrzenia´┐Ż si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż z pr´┐Żdem powietrza.

Okres inkubacji wirusa wynosi oko´┐Żo 14 dni, po tym czasie mo´┐Że pojawi´┐Ż si´┐Ż niezbyt wysoka gor´┐Żczka, pogorszenie samopoczucia, brak apetytu, nudno´┐Żci, b´┐Żle g´┐Żowy. Najcz´┐Żciej na dzie´┐Ż po wyst´┐Żpieniu tych objaw´┐Żw na sk´┐Żrze chorego pojawia si´┐Ż sw´┐Żdz´┐Żca wysypka. Pocz´┐Żtkowo s´┐Ż to czerwone plamki, kt´┐Żre dosy´┐Ż szybko przekszta´┐Żcaj´┐Ż si´┐Ż w p´┐Żcherzyki z p´┐Żynem surowiczym. Po pewnym czasem p´┐Żyn m´┐Żtnieje i na sk´┐Żrze pojawiaj´┐Ż si´┐Ż strupki, kt´┐Żre po wyschni´┐Żciu odpadaj´┐Ż. Chory stanowi ´┐Żr´┐Żd´┐Żo zaka´┐Żenia ju´┐Ż na 2-3 dni przed wyst´┐Żpieniem u niego wysypki.

Leczenie tej choroby polega na ´┐Żagodzeniu jej objaw´┐Żw, g´┐Ż´┐Żwnie ´┐Żwi´┐Żdu towarzysz´┐Żcego wysypce. Ulg´┐Ż chorym przynosi smarowanie zmian sk´┐Żrnych ma´┐Żci´┐Ż antyhistaminow´┐Ż lub pudrem, ok´┐Żady z mokrego, zimnego r´┐Żcznika oraz kilkunastominutowe k´┐Żpiele w letniej wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej.

Ospa wietrzna zwykle trwa oko´┐Żo tygodnia. U dzieci najcz´┐Żciej ma ´┐Żagodny przebieg, ewentualne powik´┐Żania wyst´┐Żpuj´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie u niemowl´┐Żt, os´┐Żb doros´┐Żych lub os´┐Żb z obni´┐Żon´┐Ż odporno´┐Żci´┐Ż organizmu.

Najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuj´┐Żcym powik´┐Żaniem po ospie wietrznej jest ropne zaka´┐Żenie sk´┐Żry, mo´┐Że wyst´┐Żpi´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż zapalenie p´┐Żuc, zapalenie mi´┐Żnia sercowego czy choroby uk´┐Żadu nerwowego.

Ospa wietrzna jest niezwykle gro´┐Żna dla kobiet w pierwszym trymestrze ci´┐Ż´┐Ży, cz´┐Żsto pojawiaj´┐Ż si´┐Ż wtedy wady rozwojowe u p´┐Żodu takie jak op´┐Żnienie rozwoju psychicznego i fizycznego, wady wzroku, blizny na sk´┐Żrze, nieprawid´┐Żowa budowa ko´┐Żczyn.

Ospa wietrzna jest chorob´┐Ż wysoce zaka´┐Żn´┐Ż. Najskuteczniejszym sposobem na jej unikni´┐Żcie s´┐Ż szczepienia ochronne. W Polsce dost´┐Żpna jest szczepionka, kt´┐Żrej ju´┐Ż jedna dawka podana dziecku w wieku pomi´┐Żdzy 9 miesi´┐Żcem ´┐Życia a 12 rokiem ´┐Życia chroni przed zaka´┐Żeniem. Osobom powy´┐Żej 12 roku ´┐Życia podaje si´┐Ż dwie dawki. Przebycie ospy wietrznej w dzieci´┐Żstwie powoduje wytworzenie w organizmie przeciwcia´┐Ż, kt´┐Żre chroni´┐Ż przed ponownym zachorowaniem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  podatki bezpo´┐Żrednie
we´┐Żna mineralna
promocja
spa
bia´┐Żk´┐Żwka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.