? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest osoba prawna?

Poj´┐Żcie osoby prawnej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja osoby prawnej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

osoba prawna - podmiot stosunk´┐Żw cywilnoprawnych. Na gruncie polskiego kodeksu cywilnego z 1964 osobami prawnymi s´┐Ż Skarb Pa´┐Żstwa i jednostki organizacyjne, kt´┐Żrym przepisy szczeg´┐Żlne przyznaj´┐Ż osobowo´┐Ż´┐Ż prawn´┐Ż. Osobowo´┐Ż´┐Ż prawn´┐Ż przyznan´┐Ż szczeg´┐Żlnymi przepisami posiadaj´┐Ż m.in. przedsi´┐Żbiorstwa pa´┐Żstwowe, sp´┐Żki z ograniczon´┐Ż odpowiedzialno´┐Żci´┐Ż, sp´┐Żki akcyjne, sp´┐Żdzielnie, fundacje.

Osoba prawna dzia´┐Ża przez swoje organy (czyli wewn´┐Żtrzne w´┐Żadze, np. dyrektora, zarz´┐Żd) w spos´┐Żb przewidziany w odpowiedniej ustawie i opartym na niej statucie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  edukacja
post´┐Żpowanie karne
satyra
telefon
PTS
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.