? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ornitologia?

Poj´┐Żcie ornitologii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ornitologii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ornitologia - jest jednym z kierunk´┐Żw zoologii, zajmuj´┐Żcy si´┐Ż obserwacj´┐Ż oraz badaniem ptak´┐Żw. Szczeg´┐Żlnie w tej dziedzinie istotna jest biologia tych w´┐Ża´┐Żnie zwierz´┐Żt. Ornitologia bada tak´┐Że ich nawyki czy trasy przelot´┐Żw. Dzi´┐Żki sta´┐Żemu nadzorowi mo´┐Żliwe jest r´┐Żwnie´┐Ż obr´┐Żczkowanie ptak´┐Żw. Takie rozwi´┐Żzanie pozwala na pozyskanie niezwykle istotnych wiadomo´┐Żci na temat etologii danego gatunku. Jest to wa´┐Żne, szczeg´┐Żlnie dla os´┐Żb pasjonuj´┐Żcych si´┐Ż ornitologi´┐Ż. Dziedzina ta stara si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż pozyska´┐Ż wszelkie informacje dotycz´┐Żce ptak´┐Żw.

Ornitologia jest nauka star´┐Ż kt´┐Żra mia´┐Ża swoje korzenie ju´┐Ż w staro´┐Żytno´┐Żci. Gdy zapanowa´┐Ż okres ´┐Żredniowiecza ornitologia nie by´┐Ża w stanie dalej si´┐Ż rozwija´┐Ż. Rozkwit tej nauki przypad´┐Ż dopiero na czas odrodzenia. Podczas tego w´┐Ża´┐Żnie okresu od ornitologii zosta´┐Ży odsuni´┐Żte jakiekolwiek przes´┐Żdy czy legendy.

Najpopularniejszymi polskimi przyrodnikami b´┐Żd´┐Żcymi r´┐Żwnie´┐Ż ornitologami s´┐Ż m.in. Mateusz Cyga´┐Żski, kt´┐Żry jako pierwszy dzie´┐Żo o tych w´┐Ża´┐Żnie zwierz´┐Żtach, Gabriel Rz´┐Żczy´┐Żski, b´┐Żd´┐Żcy prekursorem zoologii w naszym kraju czy Krzysztof Kluk, kt´┐Żry r´┐Żwnie´┐Ż by´┐Ż autorem dzie´┐Ża zwi´┐Żzanego z dziedzin´┐Ż ornitologii.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  struktura spo´┐Żeczna
optimum
gie´┐Żda
p´┐Żpasiec
popyt
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.