? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest orientacja marketingowa?

Poj´┐Żcie orientacji marketingowej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja orientacji marketingowej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

orientacja marketingowa - Przyjmuje si´┐Ż, ´┐Że osi´┐Żgniecie cel´┐Żw organizacji zale´┐Ży od okre´┐Żlenia potrzeb i pragnie´┐Ż rynk´┐Żw docelowych oraz dostarczenia im oczekiwanych korzy´┐Żci w spos´┐Żb skuteczniejszy i sprawniejszy ni´┐Ż konkurenci. Orientacja ta przyjmuje przeciwn´┐Ż perspektyw´┐Ż 'z zewn´┐Żtrz do wewn´┐Żtrz'.

Wed´┐Żug tej orientacji:
I . Rynek powinien by´┐Ż w centrum zainteresowania przedsi´┐Żbiorstwa.
Trzeba okre´┐Żli´┐Ż jaki jest rynek docelowy i przeprowadzi´┐Ż jego segmentacj´┐Ż (czyli opracowanie jednostkowych grup o tych samych cechach post´┐Żpowania).
Wyr´┐Żniamy kryteria:
o Ekonomiczne (poziom dochod´┐Żw, struktura wydatk´┐Żw),
o Psychologiczne (styl ´┐Życia, klasy spo´┐Żeczne),
o Demograficzne (wiek, p´┐Że´┐Ż, miejsce zamieszkania, zaw´┐Żd, poziom wykszta´┐Żcenia),
o Geograficzne (klimat itp.),

II . Badania rynku i koncentracja na kliencie.
Trzeba zbada´┐Ż poziom zadowolenia klienta, bo chodzi tu o lojalno´┐Ż´┐Ż klient´┐Żw.
Klient zadowolony b´┐Żdzie zawsze lojalny firmie, b´┐Żdzie kupowa´┐Ż wi´┐Żcej nowo´┐Żci gdy´┐Ż jest mniej wra´┐Żliwy na podwy´┐Żk´┐Ż cen i reklam´┐Ż konkurencji.

III . Koordynacja dzia´┐Ża´┐Ż marketingowych oraz prac poszczeg´┐Żlnych pion´┐Żw firmy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ostrogi pi´┐Żtowe
pedagogika
mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż
liczba
gor´┐Żczka trzydniowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.