? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest orgazm?

Poj´┐Żcie orgazmu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja orgazmu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

orgazm - jest momentem, w kt´┐Żrym podniecenie p´┐Żciowe osi´┐Żga najwy´┐Ższy poziom. Towarzyszy mu silne uczucie rozkoszy, b´┐Żd´┐Żce najcz´┐Żciej (cho´┐Ż nie zawsze) zwie´┐Żczeniem stosunku p´┐Żciowego lub samozaspokajania si´┐Ż. Podczas orgazmu organizm zachowuje si´┐Ż w okre´┐Żlony spos´┐Żb, podlega szeregowi reakcji fizjologicznych, niekiedy wykraczaj´┐Żcych poza te standardowe, polegaj´┐Żce na wytrysku m´┐Żczyzny i skurczach pochwy u kobiety. Po jego zako´┐Żczeniu nast´┐Żpuje moment odpr´┐Żenia, spe´┐Żnienia i spokoju, kt´┐Żry w cz´┐Żci przypadk´┐Żw mo´┐Że zako´┐Żczy´┐Ż si´┐Ż snem.

Obie p´┐Żci prze´┐Żywaj´┐Ż orgazm w inny spos´┐Żb, mimo, ´┐Że towarzyszy mu zwi´┐Żkszenie ci´┐Żnienia, przyspieszenie akcji serca i napi´┐Żcie mi´┐Żni - si´┐Ża skurcz´┐Żw narz´┐Żd´┐Żw p´┐Żciowych determinuje intensywno´┐Ż´┐Ż jego prze´┐Żywania. Filozofia taoistyczna zak´┐Żada, ´┐Że istnieje dziewi´┐Ż´┐Ż poziom´┐Żw kobiecego orgazmu, pobudzaj´┐Żcych r´┐Żne cz´┐Żci jej cia´┐Ża i umo´┐Żliwiaj´┐Żcych osi´┐Żganie coraz wy´┐Ższych poziom´┐Żw ekstazy. M´┐Żczy´┐Żni prze´┐Żywaj´┐Ż orgazm jedynie przez kilka sekund, ale ich doznania s´┐Ż intensywniejsze, bior´┐Żc pod uwag´┐Ż czas.

Istniej´┐Ż r´┐Żne typy orgazm´┐Żw, wyr´┐Żniane ze wzgl´┐Żdu na absorbowane cz´┐Żci cia´┐Ża: ´┐Żechtaczkowy, pochwowy, punktu G, sutkowy, cz´┐Żciowy, totalny czy jednoogniskowy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pieni´┐Żdz
Iris Whisky
wyp´┐Żawek bia´┐Ży
opryszczka narz´┐Żd´┐Żw p´┐Żciowych
ergonomia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.