? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest organizacja?

Poj´┐Żcie organizacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja organizacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

organizacja - to okre´┐Żlenie oznaczaj´┐Żce grup´┐Ż spo´┐Żeczn´┐Ż, funkcjonuj´┐Żc´┐Ż wed´┐Żug okre´┐Żlonych zasad wsp´┐Żpracy, aby osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż pewien cel. Oznacza to, ´┐Że do efektywnej pracy wymagana jest wzajemna pomoc i znajomo´┐Ż´┐Ż zasad i regu´┐Ż poszczeg´┐Żlnych kom´┐Żrek organizacji.

Od pocz´┐Żtku XX wieku wiod´┐Żcym modelem jest organizacja biurokratyczna. Charakteryzuje si´┐Ż ona przede wszystkim hierarchiczno´┐Żci´┐Ż w´┐Żadzy. Ponadto wyr´┐Żnia si´┐Ż w niej podzia´┐Ż na dzia´┐Ży, ka´┐Żdy zajmuj´┐Żcy si´┐Ż innym aspektem funkcjonowania organizacji, ale wsp´┐Żdzia´┐Żaj´┐Żcy poprzez wymian´┐Ż informacji z pozosta´┐Żymi pionami.

Przep´┐Żyw informacji jest specyficzny: ka´┐Żdy powiadamia o wa´┐Żnych zdarzeniach swojego prze´┐Żo´┐Żonego, prawie nigdy innych ludzi na tym samym poziomie czy znajduj´┐Żcych si´┐Ż ni´┐Żej. Wszystkie dzia´┐Ży wykonuj´┐Ż odr´┐Żbne zadania, aby by´┐Ży one nast´┐Żpnie po´┐Ż´┐Żczone w jedn´┐Ż ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż, b´┐Żd´┐Żc´┐Ż w´┐Ża´┐Żciwym celem organizacji. Obecnie odchodzi si´┐Ż od tego modelu coraz cz´┐Żciej, m.in. wysuwaj´┐Żc na pierwszy plan wsp´┐Żprac´┐Ż w poziomie w dwie strony na odpowiednim szczeblu.

Organizacja mo´┐Że oznacza´┐Ż nie tylko podmiot, ale tak´┐Że spos´┐Żb uporz´┐Żdkowanego dzia´┐Żania (np. organizacja pracy, organizacja imprezy, zorganizowanie si´┐Ż itp.)

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  Trybuna´┐Ż Stanu
choroby jelita cienkiego
globalizacja 2
system polityczny
stres
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.