? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest opryszczka?

Poj´┐Żcie opryszczki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja opryszczki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

opryszczka - nazywana r´┐Żwnie´┐Ż zimnem, wywo´┐Żywana jest przez wirus Herpes simplex virus typu 1 lub 2. Wirus przenosi si´┐Ż bardzo ´┐Żatwo z jednej osoby na drug´┐Ż, w zwi´┐Żzku z czym wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż ludzi jest jego nosicielami, jednak nie u wszystkich powoduje wyst´┐Żpienie owrzodze´┐Ż. Bytuje w uk´┐Żadzie nerwowym nosiciela w stanie u´┐Żpienia i w sprzyjaj´┐Żcych warunkach ujawnia si´┐Ż. Wyst´┐Żpienie objaw´┐Żw powodowa´┐Ż mog´┐Ż wszelkie czynniki zaburzaj´┐Żce i os´┐Żabiaj´┐Żce dzia´┐Żanie uk´┐Żadu odporno´┐Żciowego, jak stres, przezi´┐Żbienia, niedo´┐Żywienie, przem´┐Żczenie.
Ka´┐Żdy, kto raz zachorowa´┐Ż na opryszczk´┐Ż niemal na pewno zachoruje na ni´┐Ż ponownie, poniewa´┐Ż nie ma sposobu na pozbycie si´┐Ż wirusa z organizmu.
Herpes simplex virus typu 1 odpowiedzialny jest nie tylko za opryszczk´┐Ż wargow´┐Ż, ale te´┐Ż za zmiany w jamie ustnej, mo´┐Że atakowa´┐Ż oczy. Wirus typu 2 wywo´┐Żuje opryszczk´┐Ż narz´┐Żd´┐Żw p´┐Żciowych.

Najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuj´┐Żcym typem opryszczki jest opryszczka wargowa. Objawia si´┐Ż bolesnymi, wype´┐Żnionymi p´┐Żynem p´┐Żcherzami, kt´┐Żre puchn´┐Ż, nast´┐Żpnie p´┐Żkaj´┐Ż i po wyschni´┐Żciu tworz´┐Ż strupki, kt´┐Żre po pewnym czasie samoistnie znikaj´┐Ż. Ca´┐Ży cykl trwa oko´┐Żo tygodnia. Cz´┐Żstotliwo´┐Ż´┐Ż wyst´┐Żpowania atak´┐Żw jest spraw´┐Ż indywidualn´┐Ż, u niekt´┐Żrych os´┐Żb wyst´┐Żpuje kilka wysyp´┐Żw w ci´┐Żgu roku, u innych - jeden na kilka lat. Zwiastunem zbli´┐Żaj´┐Żcego si´┐Ż wysypu opryszczki jest uczucie mrowienia wok´┐Ż ust, kt´┐Żre pojawia si´┐Ż ju´┐Ż na 2 dni przed atakiem.

Kiedy ju´┐Ż pojawi´┐Ż si´┐Ż na ustach p´┐Żcherze mo´┐Żna ´┐Żagodzi´┐Ż b´┐Żl przyk´┐Żadaj´┐Żc do chorobowo zmienionych miejsc l´┐Żd. Zmniejsza on tak´┐Że obrz´┐Żk, a stosowany odpowiednio wcze´┐Żniej, ju´┐Ż kiedy pojawia si´┐Ż mrowienie zwiastuj´┐Żce wysyp, zmniejsza obszar wyst´┐Żpowania owrzodze´┐Ż. Jak udowodni´┐Ży badania aspiryna przyjmowana w czasie rzutu opryszczki nie tylko zmniejsza b´┐Żl, ale skraca te´┐Ż czas gojenia si´┐Ż p´┐Żcherzy. Dobre rezultaty w leczeniu tej choroby uzyskuje si´┐Ż stosuj´┐Żc ma´┐Ż´┐Ż z melisy. Melisa zawiera substancj´┐Ż zwalczaj´┐Żc´┐Ż wirus, stosowana regularnie podczas rzut´┐Żw opryszczki w wielu przypadkach wyd´┐Żu´┐Ża czas mi´┐Żdzy kolejnymi nawrotami choroby. W czasie ataku opryszczki warto przyjmowa´┐Ż zio´┐Żowe preparaty zwi´┐Żkszaj´┐Żce odporno´┐Ż´┐Ż organizmu. Takie w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci ma np. je´┐Ż´┐Żwka w´┐Żskolistna. Kapsu´┐Żki zawieraj´┐Żce wyci´┐Żg z tej ro´┐Żliny s´┐Ż dost´┐Żpne w aptekach bez recepty.

R´┐Żwnie´┐Ż bez recepty naby´┐Ż mo´┐Żna w aptece ma´┐Żci i kremy przeciwwirusowe zawieraj´┐Żce acyklowir. Nale´┐Ży je stosowa´┐Ż gdy tylko zauwa´┐Ży si´┐Ż pierwsze objawy zwiastuj´┐Żce pojawienie si´┐Ż opryszczki. Nie tylko zmniejszaj´┐Ż one b´┐Żl i obrz´┐Żk, ale skracaj´┐Ż czas leczenia owrzodze´┐Ż.

Nale´┐Ży pami´┐Żta´┐Ż, ´┐Że opryszczka jest wysoce zara´┐Żliwa, dlatego chory powinien bezwzgl´┐Żdnie przestrzega´┐Ż zasad higieny. Aby unikn´┐Ż´┐Ż przeniesienia choroby w inne miejsca na ciele, zawsze po na´┐Żo´┐Żeniu ma´┐Żci nale´┐Ży dok´┐Żadnie umy´┐Ż r´┐Żce. Nie wolno ca´┐Żowa´┐Ż innych os´┐Żb podczas wysypu choroby, zw´┐Żaszcza w przypadku ma´┐Żych dzieci jest to wysoce niewskazane. Poza tym osoba chora na opryszczk´┐Ż nie powinna u´┐Żywa´┐Ż tych samych r´┐Żcznik´┐Żw co pozostali domownicy, a sztu´┐Żce, kubki i szklanki po ka´┐Żdym u´┐Życiu my´┐Ż w gor´┐Żcej wodzie. Nie wolno drapa´┐Ż miejsc chorobowo zmienionych, gdy´┐Ż mo´┐Żna w ten spos´┐Żb zainfekowa´┐Ż rank´┐Ż.

W zapobieganiu nawrotom choroby pomaga odpowiednia dieta, uboga w arginin´┐Ż. Aminokwas ten jest niezb´┐Żdny wirusowi do namna´┐Żania si´┐Ż i rozwoju. Arginin´┐Ż zawieraj´┐Ż np. czekolada, piwo, orzechy, ´┐Żelatyna. Tak´┐Że stosowanie pomadek z filtrami UV zmniejsza ryzyko wyst´┐Żpienia nawrotu choroby. U poszczeg´┐Żlnych os´┐Żb r´┐Żne czynniki wywo´┐Żuj´┐Ż opryszczk´┐Ż, dlatego wa´┐Żne jest obserwowanie w´┐Żasnego organizmu, reakcji na r´┐Żne bod´┐Żce i unikanie wszystkiego, co powoduje pojawienie si´┐Ż choroby.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  naczyni´┐Żwka
samorz´┐Żd terytorialny
PZH
prawo karne skarbowe
reporta´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.