? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest opowie��?

Poj�cie opowie�ci i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja opowie�ci napisana w spos�b zrozumia�y.

opowie�� - utw�r narracyjny pisany proz�, zazwyczaj d�u�szy od noweli czy opowiadania, a kr�tszy od powie�ci.
Opowie�� jest jednow�tkowa z lu�no skonstruowan� fabu��, nasycona elementami opisowymi.

W dawniejszych formach tego gatunku cz�sto wyst�powa� narrator osobowy umieszczony w bezpo�rednio ukazanej sytuacji narracyjnej.

 

     
Najnowsze poj�cia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj�cia
  kobieta
m�odzie�
handel
hipokinezja
wyszukiwarka internetowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.