? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest opowiadanie?

Poj´┐Żcie opowiadania i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja opowiadania napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

opowiadanie - to forma prozy. Ma posta´┐Ż kr´┐Żtkich kilkunastostronicowych tekst´┐Żw o prostej akcji. Opowiadanie jest utworem epickim o jednow´┐Żtkowej fabule i bardzo ma´┐Żej ilo´┐Żci bohater´┐Żw.

Opowiadanie nie ma zwartej budowy, lecz charakteryzuje si´┐Ż lu´┐Żn´┐Ż konstrukcj´┐Ż tekstu. Wyst´┐Żpuje w nim narrator. Opowiadanie jako gatunek mo´┐Że zawiera´┐Ż w sobie tak´┐Że inne gatunki epickie, lecz pod ´┐Żadnym wzgl´┐Żdem nie mog´┐Ż one dominowa´┐Ż nad form´┐Ż, jaka jest opowiadanie.

Opowiadanie charakteryzuje si´┐Ż bardzo uporz´┐Żdkowanym, a nawet chronologicznym uk´┐Żadem zdarze´┐Ż i rozwijaj´┐Żcej si´┐Ż fabu´┐Ży. Opowiadanie mo´┐Że wyst´┐Żpowa´┐Ż tak´┐Że w powie´┐Żci lub w innym gatunku epickim i pozwala zdynamizowa´┐Ż fabu´┐Ż´┐Ż i akcj´┐Ż.

Pocz´┐Żtk´┐Żw opowiadania nale´┐Ży szuka´┐Ż ju´┐Ż w staro´┐Żytno´┐Żci. To w´┐Ża´┐Żnie z opowiadania rozwin´┐Ży si´┐Ż inne narracyjne formy epickie, a tak´┐Że kroniki, legendy, gaw´┐Żdy, sagi rodzinne oraz ´┐Żywoty ´┐Żwi´┐Żtych. Opowiadania by´┐Ży pisane przez wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż znacz´┐Żcych i s´┐Żawnych pisarzy. Najcz´┐Żciej by´┐Ży one pierwszymi ich utworami.

W czasach kryzysu i zabor´┐Żw pozwala´┐Ży one w niewielkiej obj´┐Żto´┐Żci zawrze´┐Ż bardzo bogata tre´┐Ż´┐Ż i w zawoalowany spos´┐Żb nie´┐Ż´┐Ż pocieszenie i duchowe wsparcie dla walcz´┐Żcych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wiosna
uzdrowisko
obywatel
elektronika
saldo
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.