? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest opis?

Poj´┐Żcie opis i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja opis napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

opis - to jedno z wielu narz´┐Żdzi, kt´┐Żre wykorzystywane bywaj´┐Ż szczeg´┐Żlnie w liryce oraz w epice. W liryce jest to sta´┐Ży komponent, kt´┐Żrego u´┐Żywamy w przypadku lirycznego monologu. W epice natomiast s´┐Żu´┐Ży, obok drugiego narz´┐Żdzia, jakim jest opowiadanie, do narracji. Nale´┐Ży jednak pami´┐Żta´┐Ż, ´┐Że opis r´┐Żni si´┐Ż od opowiadania. Opis to spos´┐Żb przedstawiania wszystkich tych element´┐Żw ´┐Żwiata przedstawionego w danym utworze, kt´┐Żre odnosz´┐Ż si´┐Ż do charakteru oraz wygl´┐Żdu postaci. Natomiast opowiadanie to przedstawianie okre´┐Żlonych zdarze´┐Ż. Opis to tak´┐Że doskona´┐Ży spos´┐Żb na przedstawienie miejsca akcji oraz czasu, w kt´┐Żrym si´┐Ż ona odbywa. To r´┐Żwnie´┐Ż idealne rozwi´┐Żzanie dla przedstawienia czytelnikom t´┐Ża wydarze´┐Ż, kt´┐Żre towarzysz´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnym bohaterom.

Wiele os´┐Żb bardzo cz´┐Żsto myli opis z opowiadaniem. To jest niestety b´┐Ż´┐Żd, kt´┐Żrego nie zawsze mo´┐Żna unikn´┐Ż´┐Ż. Oba te sposoby narracji mog´┐Ż si´┐Ż wzajemnie przenika´┐Ż, a nawet funkcjonowa´┐Ż jednocze´┐Żnie. Najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuj´┐Żc´┐Ż form´┐Ż opisu, oraz najbardziej charakterystyczn´┐Ż, s´┐Ż opisy przyrody. Pojawia´┐Ży si´┐Ż one ju´┐Ż w Ksi´┐Żdze Rodzaju, kiedy to przedstawione zosta´┐Żo pi´┐Żkno wspania´┐Żego rajskiego ogrodu, kt´┐Żry dopiero co zosta´┐Ż stworzony przez Boga.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pH
autyzm
dysfagia
OC
esej
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.