? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest opera?

Poj´┐Żcie opery i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja opery napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

opera - to jeden z rodzaj´┐Żw dzie´┐Ż muzycznych. To dzie´┐Żo wokalno- instrumentalne, kt´┐Żre odbywa si´┐Ż na scenie. To szczeg´┐Żlny rodzaj sztuki, w kt´┐Żrej ´┐Ż´┐Żczy si´┐Ż wiele element´┐Żw, kt´┐Żre z pozoru r´┐Żne w tym w´┐Ża´┐Żnie gatunku idealnie ze sob´┐Ż wsp´┐Żdzia´┐Żaj´┐Ż. To po´┐Ż´┐Żczenie s´┐Ż´┐Żw, muzyki, gest´┐Żw, ruch´┐Żw oraz prawdziwego aktorstwa.

Opera sk´┐Żada si´┐Ż przewa´┐Żnie z czterech akt´┐Żw. Ka´┐Żdy z nich podzielony jest na sceny. Na ca´┐Ży spektakl operowy sk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż partie wokalne, partie orkiestrowe, partie m´┐Żwione a tak´┐Że- wstawki baletowe. Mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż kilka rodzaj´┐Żw opery. Mo´┐Żemy mie´┐Ż do czynienia z oper´┐Ż powa´┐Żn´┐Ż, wy´┐Ż´┐Żcznie ´┐Żpiewan´┐Ż. W´┐Żwczas m´┐Żwimy, i´┐Ż jest to opera seria. Jej przeciwie´┐Żstwem jest opera buffa, czyli opera o bardzo komicznym charakterze. W´┐Żr´┐Żd pozosta´┐Żych rodzaj´┐Żw mo´┐Żemy wymieni´┐Ż jeszcze: opera semiseria (cz´┐Żciowo o komicznym charakterze), opera balladowa, wodewilowa i operetka.

M´┐Żwi´┐Żc opera mo´┐Żemy mie´┐Ż na my´┐Żli r´┐Żwnie´┐Ż budynek, w kt´┐Żrym mo´┐Żna obejrze´┐Ż oper´┐Ż, a tak´┐Że inne widowiska o charakterze muzycznym czy te´┐Ż spektakle baletowe. Budynek ten r´┐Żni si´┐Ż od innych przede wszystkim dostojn´┐Ż i uroczyst´┐Ż architektur´┐Ż. Jego cech´┐Ż charakterystyczn´┐Ż jest olbrzymi orkiestron (miejsce dla orkiestry) oraz wyeksponowane stanowisko dla dyrygenta.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ´┐Żegluga Gda´┐Żska
ruch
audyt
gor´┐Żczka trzydniowa
sanatorium
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.