? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest okres?

Poj´┐Żcie okresu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja okresu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

okres - to poj´┐Żcie abstrakcyjne, pojmowane w dwojaki spos´┐Żb, jako przedzia´┐Ż czasowy lub jako menstruacja u kobiet.

Okres w rozumieniu cyklu czasu, to przedzia´┐Ż rozgraniczony pocz´┐Żtkiem i ko´┐Żcem. W terminologii historycznej potocznie nazywany epok´┐Ż. Wyst´┐Żpuje cyklicznie, zaczyna si´┐Ż lekkim wzrostem, p´┐Żniej nast´┐Żpuje przesilenie i zmierzch. Epoki historyczne nie s´┐Ż autonomicznymi jednostkami, kt´┐Żre mo´┐Żna odgraniczy´┐Ż od siebie dok´┐Żadn´┐Ż dat´┐Ż. G´┐Ż´┐Żwn´┐Ż cech´┐Ż jest zaz´┐Żbianie si´┐Ż okres´┐Żw mi´┐Żdzy sob´┐Ż. Graficznie mo´┐Żna przedstawi´┐Ż to zjawisko w formie sinusoidy.

Okres jako potoczne okre´┐Żlenie menstruacji kobiet jest jednym z najcz´┐Żciej u´┐Żywanych znacze´┐Ż omawianego terminu. Miesi´┐Żczka jest to co miesi´┐Żczne z´┐Żuszczanie si´┐Ż nab´┐Żonka macicy. Ma charakter cykliczny i towarzysz´┐Ż jej zmiany hormonalne. W trakcie menstruacji zmienia si´┐Ż ´┐Żrodowisko w pochwie. Drogi rodne pozbywaj´┐Ż si´┐Ż nabrzmia´┐Żego nab´┐Żonka, kt´┐Żry wyr´┐Żs´┐Ż w ci´┐Żgu 28 dniowego cyklu w celu przyj´┐Żcia zap´┐Żodnionej kom´┐Żrki jajowej. Kiedy nie nast´┐Żpi zap´┐Żodnienie, organizm kobiety pozbywa si´┐Ż go wraz z kom´┐Żrk´┐Ż jajow´┐Ż i wchodzi w kolejny cykl, podczas kt´┐Żrego macica przygotowuje si´┐Ż na zagnie´┐Żd´┐Żenie zarodka.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  bajka
samoch´┐Żd
w´┐Żze´┐Ż
organizowanie
kultura osobista
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.