? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest oferta?

Poj´┐Żcie oferty i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja oferty napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

oferta - to jeden ze sposob´┐Żw, dzi´┐Żki kt´┐Żrym mo´┐Żemy zawrze´┐Ż umow´┐Ż pomi´┐Żdzy stronami. Zawarcie takiej umowy polega na tym, i´┐Ż jedna ze stron sk´┐Żada o´┐Żwiadczenie woli zawarcia tej´┐Że umowy (mo´┐Że to by´┐Ż na przyk´┐Żad spowodowane ch´┐Żci´┐Ż sprzedania danego dobra), a druga strona o´┐Żwiadczenie to akceptuje lub odrzuca. Je´┐Żli o´┐Żwiadczenie woli zostanie przyj´┐Żte- oznacza to, ´┐Że nasza oferta r´┐Żwnie´┐Ż zosta´┐Ża przyj´┐Żta.

Oferta mo´┐Że zosta´┐Ż skierowana do konkretnej wybranej przez nas osoby, lub do grupy os´┐Żb. S´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż takie oferty, kt´┐Żre mog´┐Ż by´┐Ż kierowane dos´┐Żownie do wszystkich. Wedle postanowie´┐Ż kodeksu prawa cywilnego, ofert´┐Ż mo´┐Żna sk´┐Żada´┐Ż w formie ustnej lub pisemnej. Mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że sk´┐Żadana za pomoc´┐Ż r´┐Żnych ´┐Żrodk´┐Żw, kt´┐Żre umo´┐Żliwiaj´┐Ż porozumiewanie si´┐Ż na odleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż (na przyk´┐Żad przez telefon) oraz za po´┐Żrednictwem Internetu, czyli w postaci elektronicznej.

Aby ofert´┐Ż mo´┐Żna by´┐Żo uzna´┐Ż za pe´┐Żn´┐Ż, to nie mo´┐Że w niej zabrakn´┐Ż´┐Ż podstawowych element´┐Żw oraz postanowie´┐Ż. Je´┐Żli oferta dotyczy sprzeda´┐Ży, to musz´┐Ż si´┐Ż w niej znale´┐Ż´┐Ż informacje takie jak nazwa towaru, jego oznaczenia, cena itp. Bez tych element´┐Żw informacja o sprzeda´┐Ży mo´┐Że nie by´┐Ż przez nasze prawo uznana za ofert´┐Ż, a jedynie za zach´┐Żt´┐Ż czy zaproszenie do kupna towaru i zawarcia umowy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wynik finansowy
rachunkowo´┐Ż´┐Ż finansowa
immunitet
cia´┐Żo migda´┐Żkowe
choroba Krona
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.