? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest odma op´┐Żucnej?

Poj´┐Żcie odmy op´┐Żucnej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja odmy op´┐Żucnej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

odma op´┐Żucnej - (odma op´┐Żucnowa) to stan, w kt´┐Żrym wr´┐Żcz niezb´┐Żdna jest szybka interwencja chirurgiczna. To powa´┐Żny dla naszego organizmu stan, w kt´┐Żrym dochodzi do wtargni´┐Żcia powietrza, lub te´┐Ż innych gaz´┐Żw, do jamy op´┐Żucnej. Takie wtargni´┐Żcie spowodowane jest najcz´┐Żciej przedziurawieniem klatki piersiowej lub te´┐Ż uszkodzeniami mi´┐Ż´┐Ższu p´┐Żucnego. Takie uszkodzenia mog´┐Ż si´┐Ż sko´┐Żczy´┐Ż nawet ´┐Żmierci´┐Ż, bowiem w ich wyniku p´┐Żuca nie mog´┐Ż normalnie funkcjonowa´┐Ż. Dos´┐Żownie zapadaj´┐Ż si´┐Ż.

Wyr´┐Żni´┐Ż mo´┐Żemy kilka rodzaj´┐Żw odmy op´┐Żucnej. Mo´┐Żemy mie´┐Ż do czynienia z odm´┐Ż zamkni´┐Żt´┐Ż, otwart´┐Ż, zastawkow´┐Ż, samoistn´┐Ż oraz pourazow´┐Ż. Ta ostatnia mo´┐Że powstawa´┐Ż- jak sama nazwa wskazuje- w wyniku r´┐Żnorodnych uraz´┐Żw. Mo´┐Że do niej doj´┐Ż´┐Ż na skutek urazu klatki piersiowej, w kt´┐Żrej wyniku dochodzi do z´┐Żamania ´┐Żeber. Kt´┐Żre´┐Ż z nich mo´┐Że przebi´┐Ż p´┐Żuco lub powa´┐Żnie je uszkodzi´┐Ż. Uszkodzenie nie musi pochodzi´┐Ż z wewn´┐Żtrz. S´┐Ż przecie´┐Ż tak´┐Że urazy zewn´┐Żtrze- p´┐Żuco mo´┐Że przebi´┐Ż ostre narz´┐Żdzie itp.

Jak wygl´┐Żdaj´┐Ż objawy? Przede wszystkim pojawia si´┐Ż k´┐Żuj´┐Żcy b´┐Żl w klatce piersiowej. Poza tym pojawiaj´┐Ż si´┐Ż duszno´┐Żci oraz suchy kaszel. Chora osoba jest bardzo os´┐Żabiona, cz´┐Żste s´┐Ż tak´┐Że omdlenia oraz sp´┐Życony oddech. Pojawi´┐Ż si´┐Ż mo´┐Że zar´┐Żwno blado´┐Ż´┐Ż jak i sinica. Badaj´┐Żcy pacjenta lekarz mo´┐Że stwierdzi´┐Ż tachykardi´┐Ż, szmer p´┐Żcherzykowy, odg´┐Żos opukowy os´┐Żabiony lub w og´┐Żle zniesiony.

Leczenie odmy op´┐Żucnej wymaga interwencji chirurgicznej. Polega ono na za´┐Żo´┐Żeniu specjalnego drenu do jamy op´┐Żucnej, kt´┐Żrego g´┐Ż´┐Żwnym zadaniem b´┐Żdzie odsysanie powietrza oraz utrzymywanie sta´┐Żego podci´┐Żnienia. Nale´┐Ży d´┐Ż´┐Ży´┐Ż do zlikwidowania otworu, przez kt´┐Żry powietrze dostaje si´┐Ż do jamy op´┐Żucnej. Powinien si´┐Ż on po pewnym czasie „zaklei´┐Ż”, ale najpierw nale´┐Ży stworzy´┐Ż ku temu odpowiednie warunki.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  w´┐Żtroba
trade marketing
alergiczny katar
hemoroidy
temperament
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.