? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ochrona praw?

Poj´┐Żcie ochrony praw i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ochrony praw napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ochrona praw - og´┐Ż ´┐Żrodk´┐Żw oraz dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż maj´┐Żca na celu ich zapewnienie i realizacj´┐Ż poprzez zabezpieczenie przed ich naruszeniem oraz przeciwdzia´┐Żanie ich zagro´┐Żeniom.

Formy ochrony:
1. Ochrona represyjna - wyst´┐Żpuje, gdy nast´┐Żpi´┐Żo naruszenie praw i wolno´┐Żci jednostki lub norm prawnych ich dotycz´┐Żcych i jednostka wzywa odpowiedni organ do ochrony przys´┐Żuguj´┐Żcych jej praw. Organ ten orzeka sankcje (ukaranie, odszkodowanie, itp. ).
2. Ochrona prewencyjna - wyst´┐Żpuje, je´┐Żli jednostka wzywa odpowiedni organ, aby podj´┐Ż´┐Ż dzia´┐Żania zapobiegaj´┐Żce zagro´┐Żeniu lub naruszeniu jej praw lub przynajmniej zmniejszeniu zagro´┐Żenia.

G´┐Ż´┐Żwne akry prawne dotycz´┐Żce ochrony praw cz´┐Żowieka:
• Powszechna Deklaracja Praw Cz´┐Żowieka ONZ z 1948 r. (10 XII 1948 r. )
• Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz´┐Żowieka i Podstawowych Wolno´┐Żci z 4 XI 1950 r.
• Pakty Praw Cz´┐Żowieka ONZ z 16 XII 1966 r.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  predykcja ekonometryczna
recesja
kalkulacja wst´┐Żpna
projekt
audyt
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.