? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest OC?

Poj´┐Żcie OC i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja OC napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

OC - skr´┐Żt (Odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż Cywilna), jakiego powszechnie u´┐Żywamy, maj´┐Żc na my´┐Żli ubezpieczenie odpowiedzialno´┐Żci cywilnej. OC to jedno z rodzaj´┐Żw ubezpiecze´┐Ż maj´┐Żtkowych. By zosta´┐Ż obj´┐Żtym ubezpieczeniem odpowiedzialno´┐Żci cywilnej, nale´┐Ży podpisa´┐Ż umow´┐Ż z zak´┐Żadem ubezpiecze´┐Ż. Na mocy takiej umowy ubezpieczyciel przejmuje na siebie r´┐Żnorodne ekonomiczne skutki wydarze´┐Ż, w kt´┐Żrych wyniku osoby trzecie mog´┐Ży w jaki´┐Ż spos´┐Żb ucierpie´┐Ż.

Ubezpieczenia odpowiedzialno´┐Żci cywilnej mo´┐Żna podzieli´┐Ż na dwie grupy. Pierwsz´┐Ż z nich b´┐Żd´┐Ż ubezpieczenia odpowiedzialno´┐Żci cywilnej o charakterze obowi´┐Żzkowym. Takim ubezpieczeniem obowi´┐Żzkowo obj´┐Żci s´┐Ż na przyk´┐Żad adwokaci, radcy prawni, notariusze, rzecznicy patentowi, architekci, rzeczoznawcy maj´┐Żtkowi, oraz oczywi´┐Żcie posiadacze pojazd´┐Żw mechanicznych, za szkody, kt´┐Żre wyrz´┐Żdzone zosta´┐Ży w zwi´┐Żzku z ruchem pojazdu. Natomiast drugim rodzajem s´┐Ż ubezpieczenia odpowiedzialno´┐Żci cywilnej o dobrowolnym charakterze. W´┐Żr´┐Żd nich odnale´┐Ż´┐Ż mo´┐Żemy na przyk´┐Żad ubezpieczenia odpowiedzialno´┐Żci cywilnej os´┐Żb fizycznych i prawnych, kt´┐Żre uprawnione s´┐Ż do badania sprawozda´┐Ż finansowych, ubezpieczenie OC nauczycieli, os´┐Żb fizycznych pracuj´┐Żcych z s´┐Żu´┐Żbie zdrowia itp.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  Brandy
turystyka nadmorska
zaw´┐Żd
arkusz kalkulacyjny
polityka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.