? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest obw´┐Żd drukowany?

Poj´┐Żcie obwodu drukowanego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja obwodu drukowanego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

obw´┐Żd drukowany - czyli Printed Circuit Board, okre´┐Żlany tak´┐Że w skr´┐Żcie PCB- to specjalna p´┐Żytka, kt´┐Żra wykonana jest z materia´┐Żu izolacyjnego. Posiada ona specjalne po´┐Ż´┐Żczenia elektryczne, kt´┐Żre okre´┐Żla si´┐Ż mianem „´┐Żcie´┐Żek”. Ponadto znajduj´┐Ż si´┐Ż na niej tak´┐Że punkty lutownicze, kt´┐Żre nazywamy „padami”. P´┐Żytka ta przeznaczona jest do monta´┐Żu podzespo´┐Ż´┐Żw elektronicznych.

P´┐Żytki PCB- czyli p´┐Żytki obwod´┐Żw drukowanych- projektowane s´┐Ż w okre´┐Żlonych celach. Chodzi tu w szczeg´┐Żlno´┐Żci o mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż zbudowania uk´┐Żadu elektronicznego. Wykonywane s´┐Ż one za pomoc´┐Ż specjalnej techniki, okre´┐Żlanej mianem „techniki trawienia”. Wygl´┐Żda to nast´┐Żpuj´┐Żco: poszczeg´┐Żlne p´┐Żytki obwod´┐Żw drukowanych wytwarzane s´┐Ż z p´┐Żytek, kt´┐Żre pokryte zosta´┐Ży warstw´┐Ż miedzi. Na powsta´┐Że w ten spos´┐Żb p´┐Żytki naniesiony (drukowany) zosta´┐Ż za pomoc´┐Ż r´┐Żnych technik wz´┐Żr ´┐Żcie´┐Żek. Nast´┐Żpnym etapem, kt´┐Żrego celem jest otrzymanie po´┐Ż´┐Żdanego wzoru, jest obr´┐Żbka chemiczna. Sitodrukiem lub offsetem nanoszone s´┐Ż farby, kt´┐Żre pokrywaj´┐Ż naniesion´┐Ż ju´┐Ż na p´┐Żytk´┐Ż warstw´┐Ż miedzi. To jednak nie jedyna mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż. Obw´┐Żd drukowany mo´┐Żna wykona´┐Ż tak´┐Że przez na´┐Żo´┐Żenie srebrnych farb przewodz´┐Żcych, tak´┐Że metod´┐Ż sitodruku.

Obw´┐Żd drukowany mo´┐Że wyst´┐Żpowa´┐Ż w kilku wariantach. Mo´┐Że by´┐Ż zatem jednowarstwowy, dwuwarstwowy lub wielowarstwowy (czyli taki z warstwami wewn´┐Żtrznymi). Je´┐Żli chodzi o same podzespo´┐Ży elektroniczne, to mog´┐Ż by´┐Ż one montowane na p´┐Żytce zar´┐Żwno w spos´┐Żb przewlekany- w´┐Żwczas m´┐Żwimy o monta´┐Żu przewlekanym, okre´┐Żlanym skr´┐Żtem THT- lub te´┐Ż b´┐Żd´┐Ż powierzchniowo- wtedy chodzi o monta´┐Ż powierzchniowy, kt´┐Żry znany jest nam pod nazw´┐Ż SMT. Ten drugi wariant wykorzystuje w sobie elementy SMD.

Jeszcze do niedawna takie obwody drukowane projektowane by´┐Ży r´┐Żcznie. Dzisiaj do tego celu mo´┐Żna wykorzystywa´┐Ż zar´┐Żwno komputery, jak te´┐Ż specjalistyczne oprogramowanie typu CAD.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wirus
zadanie
Koniak
login
jako´┐Ż´┐Ż towaru
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.