? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest obs´┐Żuga klienta?

Poj´┐Żcie obs´┐Żugi klienta i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja obs´┐Żugi klienta napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

obs´┐Żuga klienta - zintegrowane zarz´┐Żdzanie dzia´┐Żaniami logistycznymi w celu osi´┐Żgni´┐Żcia niezb´┐Żdnego poziomu zadowolenia klienta przy mo´┐Żliwie najni´┐Ższych kosztach globalnych. Jest to swoista suma netto wszystkich dzia´┐Ża´┐Ż netto. Logistyczna obs´┐Żuga klienta mo´┐Że tak´┐Że oznacza´┐Ż dost´┐Żpno´┐Ż´┐Ż towar´┐Żw w sk´┐Żadzie przedsi´┐Żbiorstwa, a tak´┐Że minimalizacj´┐Ż szk´┐Żd i strat w czasie dostawy lub reakcj´┐Ż dostawcy na skargi klienta.

Og´┐Żlnie obs´┐Żuga klienta oznacza zdolno´┐Ż´┐Ż systemu logistycznego przedsi´┐Żbiorstwa do zaspokojenia potrzeb klient´┐Żw pod wzgl´┐Żdem czasu, niezawodno´┐Żci, komunikacji i wygody.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dusznica bolesna
adres ip
pa´┐Żstwo prawa
instytucja
prawdopodobie´┐Żstwo
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.