? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest obr´┐Żt towarowy?

Poj´┐Żcie obrotu towarowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja obrotu towarowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

obr´┐Żt towarowy - jest poj´┐Żciem szerszym ni´┐Ż handel, gdy´┐Ż w przeciwie´┐Żstwie do handlu wyst´┐Żpuje ju´┐Ż wtedy, gdy jednostki gospodarcze wymieniaj´┐Ż swoje produkty bezpo´┐Żrednio mi´┐Żdzy sob´┐Ż (wymiana naturalna).

Poj´┐Żcie obrotu towarowego obejmuje nast´┐Żpuj´┐Żce formy wymiany towarowej:
1) wymiana naturalna produkt´┐Żw pracy ludzkiej i us´┐Żug (prosta wymiana towarowa);
2) cyrkulacja towarowa, czyli wymiana za po´┐Żrednictwem pieni´┐Żdza:
a) prosta cyrkulacja towarowa (obr´┐Żt towarowy mi´┐Żdzy producentami) - zbyt i zaopatrzenie materia´┐Żowo-techniczne produkcji,
b) rozwini´┐Żta cyrkulacja towarowo-pieni´┐Żna, czyli handel w ´┐Żcis´┐Żym tego s´┐Żowa znaczeniu: hurt, detal, skup itp.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  NIP
obraz
alergia
audyt
dobro
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.