? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż nudno´┐Żci?

Poj´┐Żcie nudno´┐Żci i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja nudno´┐Żci napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

nudno´┐Żci - to zar´┐Żwno objaw r´┐Żnorodnych chor´┐Żb jak i schorzenie samo w sobie. To bardzo nieprzyjemne uczucie, kt´┐Żre zlokalizowane jest mniej wi´┐Żcej w okolicy ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka. Zwykle nudno´┐Żci nie wyst´┐Żpuj´┐Ż same, ale towarzysz´┐Ż im jeszcze inne objawy.

Nudno´┐Żciom najcz´┐Żciej towarzyszy brak apetytu oraz zm´┐Żczenie. Cz´┐Żowiek bardzo si´┐Ż poci, a do tego dochodzi jeszcze odruch wymiotny, kt´┐Żry sprawia, ´┐Że chory nie mo´┐Że przyjmowa´┐Ż ´┐Żadnych posi´┐Żk´┐Żw, poniewa´┐Ż s´┐Ż one od razu zwracane. Same wymioty polegaj´┐Ż na tym, ´┐Że ca´┐Ża tre´┐Ż´┐Ż ´┐Żo´┐Ż´┐Żdkowa zostaje wyrzucona na zewn´┐Żtrz. Dzieje si´┐Ż tak na skutek skurcz´┐Żw ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka oraz mi´┐Żni brzucha.

Co ciekawe, same nudno´┐Żci s´┐Ż nieprzyjemne, ale je´┐Żli chory zwr´┐Żci ju´┐Ż tre´┐Ż´┐Ż ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka, to nagle pojawia si´┐Ż ulga. Dzieje si´┐Ż tak dlatego, ´┐Że nudno´┐Żci s´┐Ż stanem podra´┐Żnienia. Je´┐Żli zwr´┐Żcimy to co nas podra´┐Żnia (czasami bowiem wymioty s´┐Ż jednorazowe) to dolegliwo´┐Ż´┐Ż mo´┐Że ca´┐Żkowicie ust´┐Żpi´┐Ż. Niestety nie jest tak w ka´┐Żdym przypadku, a czasami dolegliwo´┐Żci nie chc´┐Ż znikn´┐Ż´┐Ż nawet po wielu pr´┐Żbach.

Nudno´┐Żci spowodowane s´┐Ż podra´┐Żnieniem nerwu b´┐Ż´┐Żdnego, kt´┐Żry odpowiada za przekazywane do m´┐Żzgu informacje na temat ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka oraz jelit. Mog´┐Ż mie´┐Ż naprawd´┐Ż r´┐Żnorodne przyczyny, pocz´┐Żwszy od bardzo prozaicznych takich jak nerwowo´┐Ż´┐Ż, strach, czy choroba lokomocyjna, poprzez r´┐Żnorodne zatrucia (leki, alkohol), choroby, ci´┐Ż´┐Ż´┐Ż czy urazy.

Nudno´┐Żci nie s´┐Ż zasadniczo gro´┐Żne dla organizmu. Je´┐Żli jednak ma´┐Że dzieci wymiotuj´┐Ż, to nale´┐Ży pilnowa´┐Ż, by tre´┐Ż´┐Ż ich ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka wydostawa´┐Ża si´┐Ż na zewn´┐Żtrz, a nie przypadkiem do krtani czy p´┐Żuc, bowiem mo´┐Że w´┐Żwczas doj´┐Ż´┐Ż do zapalenia p´┐Żuc. W ich wyniku mo´┐Że doj´┐Ż´┐Ż do odwodnienia organizmu, zw´┐Żaszcza w´┐Żwczas, gdy nudno´┐Żciom i wymiotom towarzyszy tak´┐Że biegunka. By zapobiega´┐Ż nudno´┐Żciom, nale´┐Ży zna´┐Ż ich przyczyn´┐Ż. Je´┐Żli si´┐Ż j´┐Ż wyeliminuje- dolegliwo´┐Żci powinny ust´┐Żpi´┐Ż. Zale´┐Ży to jednak tak naprawd´┐Ż od samej przyczyny,

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  mierzenie
hemoroidy
recenzja
EBITDA
eksporter
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.