? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest nowela?

Poj´┐Żcie noweli i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja noweli napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

nowela - to kr´┐Żtki utw´┐Żr epicki o zwartej kompozycji i jednow´┐Żtkowej, pozbawionej pobocznych w´┐Żtk´┐Żw fabule. W nowelach przewa´┐Żaj´┐Ż motywy dynamiczne, a akcja rozwija si´┐Ż w kierunku mocno zaznaczonego punktu kulminacyjnego. Brak jest r´┐Żwnie´┐Ż w tego typu utworach szczeg´┐Żowych opis´┐Żw postaci i przyrody. Nowela posiada najcz´┐Żciej wiod´┐Żcy motyw, kt´┐Żry posiada swoja symbolik´┐Ż, a na kt´┐Żrym opiera si´┐Ż g´┐Ż´┐Żwne zdarzenie. Inn´┐Ż cech´┐Ż charakterystyczn´┐Ż jest obecno´┐Ż´┐Ż obiektywnego narratora, kt´┐Żry opowiada przebieg zdarze´┐Ż.

Pocz´┐Żtk´┐Żw tego gatunku literackiego trzeba upatrywa´┐Ż w Azji Mniejszej (a konkretnie w Jonii), jednak jego powszechno´┐Ż´┐Ż zapewnili staro´┐Żytni Grecy. Ich nowele oscylowa´┐Ży g´┐Ż´┐Żwnie wok´┐Ż przyg´┐Żd i prze´┐Ży´┐Ż mi´┐Żosnych. Najs´┐Żynniejszym zbiorem nowel z tego okresu jest „Milesiaka” autorstwa Arystyda z Miletu, cz´┐Żsto wspominana w starych dokumentach, jednak przez wieki zagubiona. W p´┐Żniejszych wiekach kszta´┐Żtowa´┐Żo si´┐Ż nowe pojecie noweli, zaprezentowane w pe´┐Żnym wymiarze renesansie, g´┐Ż´┐Żwnie we W´┐Żoszech. Prym wi´┐Żd´┐Ż tu autor „Dekameronu”, Giovanni Boccaccio.
W Polsce dopiero w okresie pozytywizmu dostrze´┐Żono zalety noweli, kt´┐Żra by´┐Ża wykorzystywana najcz´┐Żciej do ukazania niesprawiedliwo´┐Żci spo´┐Żecznej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  szereg statystyczny
prawa socjologii
public relations
osoba fizyczna
system bankowy
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.
W ca´┐Żej Polsce organizacja imprez karaoke i swietna zabawa. Profesjonalne nag´┐Żosnienie koncert´┐Żw dla firm. Wie´┐Żce Pogrzebowe Wroc´┐Żaw. Euro 2012 Wroc´┐Żaw
. Apteka Internetowa. Garnki na indukcj´┐Ż. Zegarki Certina. Farby do w´┐Żos´┐Żw. Kolektory s´┐Żoneczne.