? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest notatka?

Poj´┐Żcie notatki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja notatki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

notatka - Notatka to najpro´┐Żciej m´┐Żwi´┐Żc- kr´┐Żciutki tekst, kt´┐Żry z za´┐Żo´┐Żenia ma nam o czym´┐Ż przypomina´┐Ż. Notatka ma zatem przede wszystkim charakter informacyjny. Ma ona za zadanie przekazywa´┐Ż lub przypomina´┐Ż okre´┐Żlone dane, kt´┐Żre powinny przedstawione zosta´┐Ż w odpowiedni spos´┐Żb. Przede wszystkim musz´┐Ż by´┐Ż one zwi´┐Żz´┐Że oraz zrozumia´┐Że. Powinny by´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż rzeczowe. Notatka powinna by´┐Ż zatem kr´┐Żtka i jak najbardziej na temat.

W notatce umieszcza si´┐Ż najwa´┐Żniejsze informacje dotycz´┐Żce faktu, kt´┐Żry chcemy komu´┐Ż przekaza´┐Ż. Gatunek, jakim jest notatka, mo´┐Że sk´┐Żada´┐Ż si´┐Ż z kilku innych element´┐Żw, takich jak chocia´┐Żby opowiadanie czy opis. Znale´┐Ż´┐Ż si´┐Ż w niej mog´┐Ż tak´┐Że elementy charakterystyki oraz streszczenia. Z notatk´┐Ż najcz´┐Żciej mamy do czynienia w szko´┐Żach. Taki kr´┐Żtki, sp´┐Żjny oraz logiczny tekst pojawia si´┐Ż praktycznie na ka´┐Żdej lekcji. Mo´┐Żemy r´┐Żwnie cz´┐Żsto spotyka´┐Ż si´┐Ż z notatkami o charakterze prasowym czy te´┐Ż notatk´┐Ż encyklopedyczn´┐Ż. Nale´┐Ży pami´┐Żta´┐Ż, ´┐Że ka´┐Żda notatka powinna mie´┐Ż nadany tytu´┐Ż.

Notatk´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż tak´┐Że kr´┐Żtka wiadomo´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż komu´┐Ż zostawiamy czy przekazujemy. To rodzaj pisma, kt´┐Żre okre´┐Żlamy mianem pisma u´┐Żytkowego. Jest bardzo przydatna w naszym codziennym ´┐Życiu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  gmina
wyszukiwarka internetowa
decydowanie
u´┐Żyteczno´┐Ż´┐Ż
rola spo´┐Żeczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.