? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest niezawis�o�� s�dziowska ?

Poj�cie niezawis�o�ci s�dziowskiej i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja niezawis�o�ci s�dziowskiej napisana w spos�b zrozumia�y.

niezawis�o�� s�dziowska - niedopuszczenie jakiejkolwiek ingerencji z zewn�trz lub wywierania nacisku na s�dziego w kierunku takiego czy innego rozstrzygni�cia sprawy.

Rodzaje gwarancji niezawis�o�ci:
1. Gwarancje o charakterze organizacyjnym.
2. Gwarancje o charakterze funkcjonalnym.
3. Gwarancje o charakterze procesowym
4. Gwarancje dotycz�ce pozycji s�dziego

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  zarz�dzanie
test
b�l ucha
otoczenie firmy
�ancuch logistyczny
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.