? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest nick?

Poj´┐Żcie nicka i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja nicka napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

nick - termin pochodz´┐Żcy z j´┐Żzyka angielskiego ‘nicknameÔÇÖ. S´┐Żowo to oznacza pseudonim, przezwisko. U´┐Żywane g´┐Ż´┐Żwnie w wirtualnym ´┐Żwiecie. Nick zast´┐Żpuje imi´┐Ż i nazwisko u´┐Żytkownika. G´┐Ż´┐Żwn´┐Ż funkcj´┐Ż jak´┐Ż pe´┐Żni to forma loginu. W zale´┐Żno´┐Żci od portalu nick mo´┐Że mie´┐Ż od 3 znak´┐Żw do 12. Nie ka´┐Żda strona internetowa zezwala na u´┐Żywanie znak´┐Żw specjalnych. Mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż korzystania ze znak´┐Żw charakterystycznych dla poszczeg´┐Żlnych j´┐Żzyk´┐Żw uzale´┐Żniona jest od w´┐Ża´┐Żcicieli portalu.

Nick mo´┐Że stanowi´┐Ż: nazwa w´┐Żasna, zwi´┐Żzek frazeologiczny lub inna cz´┐Ż´┐Ż mowy. Cz´┐Żsto sk´┐Żada si´┐Ż z wi´┐Żcej ni´┐Ż jednego wyrazu lub r´┐Żnych kombinacji liczbowych. Najcz´┐Żciej u´┐Żywane nicki to te zwi´┐Żzane z imionami, nazwiskami, przezwiskami z czas´┐Żw szkolnych, datami urodzin lub ulubionymi postaciami filmowymi, bajkowymi.

W momencie logowania na stronie internetowej, system od razu sprawdza, czy dana nazwa nie zosta´┐Ża wybrana przez innego u´┐Żytkownika. W przypadku gdy nick jest ju´┐Ż zaj´┐Żty, portal proponuje podobne okre´┐Żlenia, wzbogacone o drugi cz´┐Żon, kt´┐Żrym mo´┐Że by´┐Ż na przyk´┐Żad numer lub znak specjalny. Innymi s´┐Żowy nick, to pseudonim u´┐Żytkownika, u´┐Żywany jako jego identyfikator w sieci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ustawa
kultura polityczna
rachunkowo´┐Ż´┐Ż finansowa
rynek przedsi´┐Żbiorstw
nadwozie specjalistyczne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.