? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż negocjacje?

Poj´┐Żcie negocjacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja negocjacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

negocjacje - s´┐Ż dwu lub kilkustronnym sposobem porozumiewania si´┐Ż, maj´┐Żcym doprowadzi´┐Ż do jakiego´┐Ż wsp´┐Żlnego wniosku, umo´┐Żliwiaj´┐Żcego zgodne doj´┐Żcie do konsensusu i podj´┐Żcie decyzji, dotycz´┐Żcych dalszych dzia´┐Ża´┐Ż. Dzi´┐Żki negocjacjom zyskujemy mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż sprecyzowania, przedyskutowania oraz rozwi´┐Żzania konfliktu, poprzez odnalezienie \"z´┐Żotego ´┐Żrodka\", kt´┐Żry zadowoli obie strony, a jednocze´┐Żnie sk´┐Żoni je do ch´┐Żci zdecydowania si´┐Ż na konieczne ust´┐Żpstwa.

Mo´┐Żemy mie´┐Ż do czynienia z r´┐Żnymi stylami negocjacji, niekt´┐Żre z nich b´┐Żd´┐Ż nastawione na szybkie osi´┐Żganie cel´┐Żw, inne postawi´┐Ż sobie za priorytet jak najszybsze zrealizowanie interesu. Innym sposobem na rozr´┐Żnienie ich jest podej´┐Żcie do samego fizycznego typu negocjacji - czy s´┐Ż przeprowadzane dok´┐Żadnie wed´┐Żug ustalonych godzin, czy polegaj´┐Ż na nieco bardziej nonszalanckim podej´┐Żciu do problemu. Mog´┐Ż by´┐Ż pe´┐Żne emocji, ekspresji, ale te´┐Ż pow´┐Żci´┐Żgliwe, spokojne, b´┐Żd´┐Żce okazj´┐Ż do wys´┐Żuchania i poznania zdania innej strony. Aby negocjacje przynios´┐Ży po´┐Ż´┐Żdany skutek nale´┐Ży poprzedzi´┐Ż je dok´┐Żadn´┐Ż analiz´┐Ż problemu i mo´┐Żliwo´┐Żci, wyborem priorytet´┐Żw i przede wszystkim przekonanie drugiej strony do ch´┐Żci udzia´┐Żu w dyskusji w taki spos´┐Żb, by mo´┐Żliwe by´┐Żo ich pozytywne zako´┐Żczenie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  tezauryzacja
ba´┐Ż´┐Ż
ko´┐Żci
´┐Żr´┐Żd´┐Żo
opryszczka narz´┐Żd´┐Żw p´┐Żciowych
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.