? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest nauka?

Poj´┐Żcie nauki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja nauki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

nauka - to dziedzina kultury zajmuj´┐Żca si´┐Ż wyja´┐Żnianiem regu´┐Ż rz´┐Żdz´┐Żcych ´┐Żwiatem, opieraj´┐Żc si´┐Ż na metodzie naukowej b´┐Żd´┐Ż paradygmatach nauki. Tezy s´┐Ż popierane do´┐Żwiadczeniami, kt´┐Żre prowadz´┐Ż do ci´┐Żg´┐Żego rozszerzania wiedzy naukowej na temat otaczaj´┐Żcego nas ´┐Żwiata.

Wynalazki, powsta´┐Że przy pomocy eksperyment´┐Żw naukowych, usprawniaj´┐Ż codzienne ´┐Życie, u´┐Żatwiaj´┐Żc je nierzadko, przyspieszaj´┐Żc post´┐Żp technologiczny, ale r´┐Żwnie´┐Ż ratuj´┐Żc codziennie ´┐Życie wielu ludziom. Jednak problemem jest wykorzystanie nauki przeciw cz´┐Żowiekowi, zw´┐Żaszcza przez rz´┐Żdy pa´┐Żstw totalitarnych.

Nauki s´┐Ż z regu´┐Ży dzielone na formalne (nauki ´┐Żcis´┐Że - matematyka, logika oraz strukturalne) i realne - nauki przyrodnicze (zajmuj´┐Ż si´┐Ż postrzeganiem ´┐Żwiata przez cz´┐Żowieka, m.in. fizyka, biologia, chemia, geografia), nauki in´┐Żynieryjne, nauki humanistyczne (opisuj´┐Ż ´┐Życie kulturowo-duchowe cz´┐Żowieka, np. historia, lingwistyka czy filozofia) i spo´┐Żeczno-ekonomiczne (zajmuj´┐Ż si´┐Ż zmianami, zachodz´┐Żcymi w spo´┐Żecze´┐Żstwie i opisuj´┐Żce jego organizacj´┐Ż, m.in. ekonomia, politologia, socjologia, psychologia).

Nauka jest podstaw´┐Ż funkcjonowania obecnych spo´┐Żecze´┐Żstw. Dzieci ju´┐Ż od najm´┐Żodszych lat pobieraj´┐Ż wiedz´┐Ż, kt´┐Żra ma im pom´┐Żc w ´┐Życiu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  filozofia
styropian
´┐Żwiczenie
torbiel
grupa etniczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.