? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest narracja?

Poj´┐Żcie narracji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja narracji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

narracja - jest to relacjonowanie w spos´┐Żb s´┐Żowny wydarze´┐Ż oraz przebiegu akcji zawartej w dziele literackim. Osoba, kt´┐Żra prezentuje s´┐Żownie dane wydarzenia nazywana jest narratorem. Prezentacja ta odbywa si´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie w czasie przesz´┐Żym. W chwili gdy mowa jest o opowiadaniu unaoczniaj´┐Żcym sytuacja wygl´┐Żda nieco inaczej. W´┐Żwczas stosowany jest czas tera´┐Żniejszy.

Narracja dzieli si´┐Ż na: narracj´┐Ż trzecio osobow´┐Ż zwan´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż aktorsk´┐Ż, oraz pierwszoosobow´┐Ż. W narracji trzecio osobowej dodatkowo wyr´┐Żnia si´┐Ż narracj´┐Ż auktorialn´┐Ż i personaln´┐Ż. W tej pierwszej narrator jest wykluczony ze ´┐Żwiata przedstawionego. Zajmuje si´┐Ż on r´┐Żwnie´┐Ż komentowaniem przebiegu zdarze´┐Ż a tak´┐Że snuje refleksje cz´┐Żsto daleko odbiegaj´┐Żce od tre´┐Żci dzie´┐Ża.

W narracji personalnej narrator r´┐Żwnie´┐Ż nie stanowi cz´┐Żci ´┐Żwiata przedstawionego. Dodatkowo nie poddaje ocenie akcji tocz´┐Żcej si´┐Ż w utworze. W tego typu narracji osobami relacjonuj´┐Żcymi przebieg wydarze´┐Ż s´┐Ż bohaterowie ´┐Żwiata przedstawionego. Je´┐Żli chodzi o narracj´┐Ż pierwszoosobow´┐Ż w´┐Żwczas narrator jest osob´┐Ż widoczn´┐Ż, kt´┐Żra prezentuje zdarzenia, dok´┐Żadnie obserwuj´┐Żc je wcze´┐Żniej lub b´┐Żd´┐Żc ich bezpo´┐Żrednim uczestnikiem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  osobowo´┐Ż´┐Ż
inwestycja
p´┐Żytki k´┐Żtowe
mierzenie
OC
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.