? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest nar´┐Żd?

Poj´┐Żcie narodu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja narodu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

nar´┐Żd - to okre´┐Żlenie wielkiej grupy spo´┐Żecznej, w obr´┐Żbie kt´┐Żrej wykszta´┐Żci´┐Ża si´┐Ż trwa´┐Ża, wielopokoleniowa ´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż to´┐Żsamo´┐Żci grupowej jak r´┐Żwnie´┐Ż odr´┐Żbno´┐Żci wobec innych narod´┐Żw.

W´┐Żr´┐Żd czynnik´┐Żw, wzmacniaj´┐Żcych wi´┐Ż narodu, mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż: wsp´┐Żlnot´┐Ż los´┐Żw historycznych, tradycj´┐Ż, cz´┐Żsto r´┐Żwnie´┐Ż j´┐Żzyk.

Cz´┐Żonkostwo narodu, czyli narodowo´┐Ż´┐Ż, nabywa si´┐Ż wraz z narodzinami b´┐Żd´┐Ż przez asymilacj´┐Ż. Jest przyj´┐Żte, ´┐Że narody w Europie utworzy´┐Ży si´┐Ż z ju´┐Ż istniej´┐Żcych pa´┐Żstw lub z tych istniej´┐Żcych w przesz´┐Żo´┐Żci. Z kolei narody azjatyckie sw´┐Ż odr´┐Żbno´┐Ż´┐Ż zawdzi´┐Żczaj´┐Ż znacznym r´┐Żnicom w religii i kulturze.

Zamiennie z narodem u´┐Żywa si´┐Ż wyra´┐Żenia pa´┐Żstwo. Natomiast odr´┐Żnia si´┐Ż narody od grup etnicznych, kt´┐Żre maj´┐Ż co prawda cechy wsp´┐Żlne, ale r´┐Żni´┐Ż si´┐Ż liczebno´┐Żci´┐Ż populacji. Du´┐Żo grup etnicznych d´┐Ż´┐Ży do przekszta´┐Żcenia si´┐Ż w nar´┐Żd i uznania za taki na ´┐Żwiecie, jak np. Palesty´┐Żczycy, Sikhowie, Kurdowie, jednak potwierdzenie politycznej autonomii tych grup jest spraw´┐Ż sporn´┐Ż. Taka sytuacja jest okre´┐Żlana mianem narodu bez pa´┐Żstwa. Najwi´┐Żcej takich sytuacji, w kt´┐Żrych grupa etniczna walczy o przyznanie jej prawa do mianowania si´┐Ż narodem, wyst´┐Żpuje w Afryce, kt´┐Żra ma wieloletnia historie bycia zlepkiem kolonii.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  izolacja akustyczna
Iris Whisky
owsiki
manager
tynk
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.