? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest nadz´┐Żr?

Poj´┐Żcie nadzoru i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja nadzoru napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

nadz´┐Żr - jest to sprawowanie pe´┐Żnej kontroli nad kim´┐Ż lub czym´┐Ż, a tak´┐Że mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż w´┐Żadczego oddzia´┐Żywania na dane, podleg´┐Że nadzorowi i nadzorcy osoby i przedmioty. Podmiot nadzoruj´┐Żcy, czyli nadzorca jest odpowiedzialny nie tylko za kwestie proceduralne, ale i tak´┐Że za wszelkie dzia´┐Żania podmiotu nadzorowanego.

Nadz´┐Żr jest poj´┐Żciem znacznie szerszym od kontroli i zawiera tak´┐Że w sobie poj´┐Żcie odpowiedzialno´┐Żci. Nadz´┐Żr jest poj´┐Żciem bardzo szerokim i zar´┐Żwno w ´┐Życiu prywatnym, jak i w innych dziedzinach ´┐Życia i dzia´┐Żalno´┐Żci ludzkiej wyst´┐Żpuje w bardzo r´┐Żnych znaczeniach.

Mo´┐Żna wyr´┐Żni´┐Ż przede wszystkim nadz´┐Żr administracyjny w sektorze publicznym. Polega on przede wszystkim nie tylko na mo´┐Żliwo´┐Żci w´┐Żadczego ingerowania w ka´┐Żd´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż podmiotu nadzorowanego, ale i tak´┐Że poci´┐Żgania do odpowiedzialno´┐Żci wszystkie osoby, nakazywania bezwzgl´┐Żdnego i bezwarunkowego naprawienia wszelkich pope´┐Żnionych uchybie´┐Ż pod gro´┐Żb´┐Ż kary dyscyplinarnej w razie niewykonania tych´┐Że nakaz´┐Żw, jak i r´┐Żwnie´┐Ż kar finansowych w´┐Ż´┐Żcznie z pozbawieniem stanowiska lub degradacja na ni´┐Ższ´┐Ż funkcj´┐Ż. Nadz´┐Żr w sektorze publicznym mo´┐Że by´┐Ż prewencyjny i wtedy polega na sankcjonowaniu lub zatwierdzaniu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  SMD
ma´┐Ż´┐Że´┐Żstwo
mocznica
horacjanizm
Tequila
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.