? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest muzyka?

Poj´┐Żcie muzyki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja muzyki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

muzyka - s´┐Ż to zorganizowanie w czasie struktury d´┐Żwi´┐Żkowe. Sk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż one z fal akustycznych o r´┐Żnych cz´┐Żstotliwo´┐Żciach i amplitudach oraz z momentami ciszy pomi´┐Żdzy nimi. Budowana jest przez instrumenty muzyczne i g´┐Żos ludzki. Muzyk´┐Ż ka´┐Żdy odbiera bardzo subiektywnie.

Na struktur´┐Ż muzyczn´┐Ż sk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż nast´┐Żpuj´┐Żce elementy: rytm, melodia, wsp´┐Żbrzmienie, artykulacja, nat´┐Żenie d´┐Żwi´┐Żku, rodzaj d´┐Żwi´┐Żku, tempo i jego zmiana, forma i akustyka.
Ze wzgl´┐Żdu na u´┐Żyte ´┐Żrodki, muzyk´┐Ż dzielimy na wokaln´┐Ż, instrumentaln´┐Ż i wokalno - instrumentaln´┐Ż. Wyr´┐Żniamy r´┐Żwnie´┐Ż muzyk´┐Ż rozrywkow´┐Ż, ludow´┐Ż i profesjonaln´┐Ż.

Historia muzyki jest bardzo interesuj´┐Żca i bogata. Warto nadmieni´┐Ż, i´┐Ż jest ´┐Żci´┐Żle zwi´┐Żzana z rozwojem kultury. Jej pierwsze wzmianki mo´┐Żna odnale´┐Ż´┐Ż ju´┐Ż w antyku. Muzyka przesz´┐Ża olbrzymi´┐Ż ewolucj´┐Ż od chora´┐Ż´┐Żw gregoria´┐Żskich po wsp´┐Żczesn´┐Ż melodi´┐Ż rozrywkow´┐Ż. Do najwybitniejszych tw´┐Żrc´┐Żw klasycznej jej odmiany nale´┐Ży zaliczy´┐Ż Chopina, Vivaldiego, Mozarta, Straussa, Czajkowskiego, Verdiego, Bacha i wielu innych.

Na ´┐Żwiecie istnieje wiele sposob´┐Żw przedstawiania muzyki, nale´┐Ż´┐Ż do nich mi´┐Żdzy innymi: wszelkiego rodzaju festiwale, opery, teatry, koncerty.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  zesp´┐Ż
serce
dob´┐Żr kadr
cena
tabela
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.