? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest multimedia?

Poj´┐Żcie multimedii i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja multimedii napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

multimedia - s´┐Ż najpro´┐Żciej m´┐Żwi´┐Żc mediami, kt´┐Żre korzystaj´┐Ż z r´┐Żnych form przekazywania informacji. Takimi formami mo´┐Że by´┐Ż tekst, d´┐Żwi´┐Żk, obraz, animacja lub nagranie wideo. Prezentacje multimedialne s´┐Żu´┐Ż´┐Ż do dostarczania informacji lub dostarczania rozrywki tym, kt´┐Żrzy maj´┐Ż si´┐Ż sta´┐Ż ich potencjalnymi odbiorcami. Mog´┐Ż by´┐Ż transmitowane na ´┐Żywo lub odtwarzane w przeznaczonym do tego miejscu.

Po raz pierwszy terminu multimedia u´┐Żyto na potrzeby okre´┐Żlenia wieloelementowego przedstawienia Andy\'ego Warhola. P´┐Żniej okre´┐Żlano w ten spos´┐Żb pokazy slajd´┐Żw, zaopatrzone w odpowiedni podk´┐Żad muzyczny, a w latach 90. XX wieku wyewoluowa´┐Żo, by nabra´┐Ż swego obecnego znaczenia.

Multimedia s´┐Ż stosowane w wielu dziedzinach ´┐Życia, obecnie pierwsz´┐Ż styczno´┐Ż´┐Ż z nimi maj´┐Ż dzieci ju´┐Ż w okresie szkolnym, podczas przygotowywania swoich pierwszych referat´┐Żw. Ponadto odnajdujemy je w reklamie, biznesie, sztuce, medycynie i badaniach naukowych - umo´┐Żliwia nie tylko szybkie przekazywanie ´┐Żatwiej przyswajalnych informacji, ale przede wszystkim odkrywanie nowych mo´┐Żliwo´┐Żci. Multimedia mog´┐Ż z ´┐Żatwo´┐Żci´┐Ż odgrywa´┐Ż rol´┐Ż informacyjn´┐Ż jak i rozrywkow´┐Ż, najcz´┐Żciej s´┐Ż jednym i drugim, mo´┐Że to w´┐Ża´┐Żnie dlatego zyska´┐Ży sobie tak wielk´┐Ż popularno´┐Ż´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  globalizacja
rentowno´┐Ż´┐Ż
doch´┐Żd narodowy
Calvados
ornitologia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.