? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest mp3?

Poj´┐Żcie mp3 i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja mp3 napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

mp3 - przeno´┐Żne urz´┐Żdzenie s´┐Żu´┐Ży do katalogowania i ods´┐Żuchiwania plik´┐Żw d´┐Żwi´┐Żkowych. Cz´┐Ż´┐Ż odtwarzaczy mp3 jest dodatkowo wyposa´┐Żonych w radio lub dyktafon. Mo´┐Żna zapisa´┐Ż w nim nie tylko pliki muzyczne i korzysta´┐Ż z urz´┐Żdzenia jak z pendriveÔÇÖa.

Obecnie znane s´┐Ż 3 typy mp3 i s´┐Ż to: CD mp3, kt´┐Żre odtwarzaj´┐Ż p´┐Żyty i pliki nie tylko tego typu, kt´┐Żre s´┐Ż obs´┐Żugiwane przez te formaty. Drugi typ to Odtwarzacz z pami´┐Żci´┐Ż flash i urz´┐Żdzenie to przechowuje pliki we wbudowanej pami´┐Żci nielotnej lub na karcie pami´┐Żci. Mo´┐Żna pod´┐Ż´┐Żczy´┐Ż je z komputerem za pomoc´┐Ż USB. Trzeci typ mp3 to Odtwarzacze z twardym dyskiem, kt´┐Żre odczytuj´┐Ż muzyk´┐Ż z wbudowanego dysku twardego. Mp3 to format zapisu d´┐Żwi´┐Żku, kt´┐Żry poddany by´┐Ż kompresji i polega na tym, ´┐Że usuni´┐Żte zostaj´┐Ż z niego te informacje o d´┐Żwi´┐Żku, kt´┐Żre s´┐Ż niezauwa´┐Żalne lub ma´┐Żo istotne dla odbiorcy.

Kodowany d´┐Żwi´┐Żk wyst´┐Żpuje pod postaci´┐Ż jednokana´┐Żow´┐Ż( mono) oraz dwukana´┐Żow´┐Ż( stereo). Odtwarzacz mp3 jest bardzo popularny zw´┐Żaszcza w´┐Żr´┐Żd m´┐Żodych ludzi, kt´┐Żrzy w ten spos´┐Żb mog´┐Ż zmie´┐Żci´┐Ż w nim nawet kilka tysi´┐Żcy utwor´┐Żw. Zapisane dane mog´┐Ż by´┐Ż przechowywane bez limitu czasowego a jednocze´┐Żnie w ka´┐Żdej chwili mo´┐Żna je skasowa´┐Ż i wgra´┐Ż nowe utwory.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ´┐Żwierzb
pogoda
spo´┐Żecze´┐Żstwo informacyjne
zwierz´┐Żta wt´┐Żrouste
utylizacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.