? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest m´┐Żzg?

Poj´┐Żcie m´┐Żzgu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja m´┐Żzgu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

m´┐Żzg - jest to poj´┐Żcie w medycynie oznaczaj´┐Żce jedn´┐Ż z cz´┐Żci o´┐Żrodkowego uk´┐Żadu nerwowego. M´┐Żzg znajduje si´┐Ż w czaszce i dla bezpiecze´┐Żstwa otoczony jest oponami m´┐Żzgowymi - zabezpieczaj´┐Ż one przed wszelkimi urazami mechanicznymi, a tak´┐Że stwarzaj´┐Ż odpowiednie warunki dla jego rozwoju.

M´┐Żzg wchodzi w sk´┐Żad m´┐Żzgowia, do kt´┐Żrego zalicza si´┐Ż mi´┐Żdzy innymi prawa i lew´┐Ż p´┐Żkul´┐Ż m´┐Żzgu, a tak´┐Że cia´┐Żo modzelowate, blaszka kra´┐Żcowa, tak zwane j´┐Żdra podstawne, a tak´┐Że w´┐Żchom´┐Żzgowie.
Kresom´┐Żzgowiu znajduje si´┐Ż wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż najwa´┐Żniejszych o´┐Żrodk´┐Żw, kt´┐Żre nadzoruj´┐Ż i steruj´┐Ż praktycznie wi´┐Żkszo´┐Żci´┐Ż zar´┐Żwno fizycznych jak i umys´┐Żowych czynno´┐Żci. Poszczeg´┐Żlne o´┐Żrodki zawiaduj´┐Ż nasza ´┐Żwiadomo´┐Żci´┐Ż, my´┐Żlami, uczuciami, a tak´┐Że czynno´┐Żciami rutynowymi .

To w´┐Ża´┐Żnie w m´┐Żzgu znajduje si´┐Ż najwi´┐Żksza cz´┐Ż´┐Ż neuron´┐Żw i po´┐Ż´┐Żcze´┐Ż nerwowych przebiegaj´┐Żcych pomi´┐Żdzy dwoma p´┐Żkulami. Powierzchnia m´┐Żzgu jest bardzo mocno pofa´┐Żdowana i zbudowana zar´┐Żwno z istoty szarej jak i bia´┐Żej.

Prawie wszystkie po´┐Ż´┐Żczenia nerwowe i kom´┐Żrki nerwowe w m´┐Żzgu pojawiaj´┐Ż si´┐Ż w okresie noworodkowym i niemowl´┐Żcym. W okresie p´┐Żniejszym po´┐Ż´┐Żczenia te ulegaj´┐Ż powolnemu zanikowi. Dlatego tak wa´┐Żne jest dostarczanie ma´┐Żemu dziecku r´┐Żnorodnych bod´┐Żc´┐Żw wspomagaj´┐Żcych prawid´┐Żowy rozw´┐Żj m´┐Żzgu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  miednica
krew
kamica fosforanowa
liberalizacja i deregulacja
odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż polityczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.