? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest motyw?

Poj´┐Żcie motywu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja motywu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

motyw - jest jednym z podstawowych termin´┐Żw i poj´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żre funkcjonuj´┐Ż zar´┐Żwno w psychologii, jak i filozofii. Wyst´┐Żpuj´┐Ż one w znaczeniu powodu, kt´┐Żry kieruje wszelkiego rodzaju post´┐Żpowaniem, a tak´┐Że zachowaniem cz´┐Żowieka. Motyw jest nazywany inaczej bod´┐Żcem, kt´┐Żry sk´┐Żania do dzia´┐Żania i wywo´┐Żuje ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlone reakcje. Motyw to nic innego jak rozumowe uzasadnienie wszelkiego post´┐Żpowania.

Motyw funkcjonuje w literaturze jako najmniejsza cz´┐Żstka ´┐Żwiata przedstawionego, kt´┐Żra niejednokrotnie funkcjonuje samodzielnie. Mo´┐Że to by´┐Ż zdarzenie, rzecz, przedmiot, czy tez nawet osoba. Poszczeg´┐Żlne motywy mo´┐Żna ´┐Ż´┐Żczy´┐Ż ze sob´┐Ż i w ten spos´┐Żb powstaj´┐Ż wi´┐Żksze cz´┐Żci jakimi s´┐Ż w´┐Żtki, postacie opisane w dziele lub te´┐Ż jego fabu´┐Ża.

Mo´┐Żemy wyr´┐Żni´┐Ż mi´┐Żdzy innymi motywy statyczne, dynamiczne lub tez obiegowe. Wszystkie w´┐Żtki i motywy w dziel uk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż w porz´┐Żdku czasowym, chronologicznym, a tak´┐Że przyczynowym. Ka´┐Żdy motyw w literaturze ma charakter dwucz´┐Żonowy, przy czym pierwszy cz´┐Żon odnosi si´┐Ż do jego umiejscowienia w fabule, natomiast drugi cz´┐Żon odnosi si´┐Ż do jego powtarzalno´┐Żci tak´┐Że w innych utworach.

Motywy kieruj´┐Ż tak´┐Że post´┐Żpowaniem cz´┐Żowieka w ka´┐Żdej sytuacji.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  hipoteka
redystrybucja
zapalenie dzi´┐Żse´┐Ż
rytua´┐Ż
pr´┐Żg rentowno´┐Żci
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.