? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest mora´┐Ż?

Poj´┐Żcie mora´┐Żu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja mora´┐Żu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

mora´┐Ż - jest to pewna uwaga nios´┐Żca ze sob´┐Ż pouczaj´┐Żce przes´┐Żanie. Cz´┐Żsto t´┐Żumaczy on symboliczne znaczenie wydarze´┐Ż zawartych w dziele. Zadaniem mora´┐Żu jest przede wszystkim nauczanie a tak´┐Że nak´┐Żanianie do pewnych odpowiednich zachowa´┐Ż. Mora´┐Ży najcz´┐Żciej widoczne s´┐Ż w bajkach czy r´┐Żnego rodzaju przypowie´┐Żciach. Czasem zdarza si´┐Ż ´┐Że mora´┐Ż ukryty, i czytelnik sam musi zrozumie´┐Ż jego sens oraz prawid´┐Żowe przes´┐Żanie.

Mora´┐Ż wyst´┐Żpuje zazwyczaj w cz´┐Żci ko´┐Żcowej bajki czy przypowie´┐Żci jednak cz´┐Żsto wydarzenia w nich zawarte stanowi´┐Ż t´┐Żo dla nauki umoralniaj´┐Żcej. Zadaniem mora´┐Żu jest r´┐Żwnie´┐Ż ukazywanie a dzi´┐Żki temu u´┐Żatwienie w odr´┐Żnieniu tego co jest dobre a czego w ´┐Żadnym przypadku robi´┐Ż si´┐Ż nie powinno.

Mora´┐Ży zawarte w bajkach maj´┐Ż szczeg´┐Żlnie dobry wp´┐Żyw na dzieci, gdy´┐Ż te od najm´┐Żodszych lat maj´┐Ż wzgl´┐Żd na odpowiednie normy zachowania. Mora´┐Ż ma zazwyczaj form´┐Ż nied´┐Żugiego zakazu, do kt´┐Żrego przestrzegania autor zach´┐Żca czytelnika. Istnieje wiele bajek, w kt´┐Żrych zawarte s´┐Ż pouczenia. W ich gronie znajduj´┐Ż si´┐Ż np. bajki Krasickiego, Brzechwy czy wielu innych kt´┐Żrzy swoimi dzie´┐Żami pragn´┐Ż nie tylko zabawia´┐Ż lecz tak´┐Że naucza´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  software
ustawa
elity polityczne
ubezpieczenie
lasy tropikalne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.