? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest monolog?

Poj´┐Żcie monologu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja monologu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

monolog - poj´┐Żciem tym okre´┐Żla si´┐Ż przemow´┐Ż jednej osoby. Przem´┐Żwienie to posiada zazwyczaj okre´┐Żlone znaczenie oraz tworzy ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż formaln´┐Ż. Dialog, czyli wymiana pogl´┐Żd´┐Żw oraz spos´┐Żb na porozumiewanie si´┐Ż os´┐Żb jest przeciwie´┐Żstwem monologu. Istnieje monolog liryczny a tak´┐Że monolog wewn´┐Żtrzny. Ten pierwszy odbywa si´┐Ż w postaci relacjonowania prze´┐Ży´┐Ż, uczu´┐Ż, a tak´┐Że refleksji osoby m´┐Żwi´┐Żcej. Owa prezentacja zdarza´┐Ża si´┐Ż nierzadko w dramacie romantycznym oraz europejskim. Jako przyk´┐Żad mo´┐Żna tu przytoczy´┐Ż monolog Hamleta.

Je´┐Żli chodzi o monolog wewn´┐Żtrzny to polega on na zobrazowaniu ´┐Życia wewn´┐Żtrznego bohater´┐Żw. Mo´┐Że on by´┐Ż prowadzony w mowie zale´┐Żnej b´┐Żd´┐Ż te´┐Ż pozornie niezale´┐Żnej.

Rodzajem monologu wewn´┐Żtrznego jest strumie´┐Ż ´┐Żwiadomo´┐Żci. Termin ten okre´┐Żla si´┐Ż jako zapis prze´┐Ży´┐Ż danej osoby w´┐Ż´┐Żczaj´┐Żc do tego uczucia, my´┐Żli czy refleksje. Strumie´┐Ż ´┐Żwiadomo´┐Żci zosta´┐Ż stworzony przez J. JoyceÔÇÖa. Z pod jego r´┐Żki wysz´┐Żo r´┐Żwnie´┐Ż dzie´┐Żo ‘UlissesÔÇÖ , kt´┐Żre jest jednym z najpopularniejszych dzie´┐Ż w kt´┐Żrym zastosowany zosta´┐Ż strumie´┐Ż ´┐Żwiadomo´┐Żci. Innymi autorami kt´┐Żrzy r´┐Żwnie´┐Ż u´┐Żyli w swoich utworach tej techniki s´┐Ż Virginia Woolf jak r´┐Żwnie´┐Ż William Faulkner.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  administracja publiczna
artretyzm
faktura
subkultura
rzadko´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.