? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest modem?

Poj´┐Żcie modemu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja modemu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

modem - to urz´┐Żdzenie elektryczne, dzi´┐Żki kt´┐Żremu nast´┐Żpuje zmiana danych cyfrowych na analogowe sygna´┐Ży elektryczne i odwrotnie. Bez niego nie jest mo´┐Żliwe po´┐Ż´┐Żczenie komputera z Internetem i dzi´┐Żki modemowi nie ma znaczenia odleg´┐Żo´┐Ż´┐Ż w jakiej znajduj´┐Ż si´┐Ż komputery i
urz´┐Żdzenia potrzebne do przesy´┐Żania i pobierania danych.

Dzi´┐Żki temu sygna´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż przesy´┐Żany i odbierany przez lini´┐Ż telefoniczn´┐Ż, ale r´┐Żwnie´┐Ż przez ´┐Ż´┐Żcze telewizji kablowej oraz fale radiowe. Obecnie najpopularniejsze s´┐Ż modemy elektryczne, kt´┐Żre generuj´┐Ż impulsy elektryczne, kt´┐Żre s´┐Ż bezpo´┐Żrednio przesy´┐Żane do kabla telefonicznego. Je´┐Żeli chcemy korzysta´┐Ż z Internetu musimy najpierw kupi´┐Ż modem zewn´┐Żtrzny lub wewn´┐Żtrzny, dzi´┐Żki kt´┐Żrym uzyskamy odpowiedni sygna´┐Ż. Najwi´┐Żksz´┐Ż popularno´┐Żci´┐Ż ciesz´┐Ż si´┐Ż modemy telefoniczne( maj´┐Ż wsp´┐Żlne ´┐Ż´┐Żcze z modemem), radiowe( dzia´┐Ża dzi´┐Żki fal´┐Ż radiowym) oraz modem kablowy, kt´┐Żry pozwala umie´┐Żci´┐Ż go w wyznaczonym miejscu.

Ca´┐Ży czas pojawiaj´┐Ż si´┐Ż nowe modemy, kt´┐Żre jeszcze szybciej b´┐Żd´┐Ż ´┐Ż´┐Żczy´┐Ży sygna´┐Ż z komputerem. Mo´┐Żna zamontowa´┐Ż je w dowolnym miejscu nie zawsze w bliskiej odleg´┐Żo´┐Żci od komputera. Modemy nie maj´┐Ż wp´┐Żywu na szybko´┐Ż´┐Ż z jak´┐Ż dzia´┐Ża Internet.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ´┐Żuszczyca
leasing
kompas
konkurencja
zapylanie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.