? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest model finansowy?

Poj´┐Żcie modelu finansowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja modelu finansowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

model finansowy - czym jest model finansowy? To pytanie zadaje sobie wiele os´┐Żb bezpo´┐Żrednio zwi´┐Żzanymi z finansami. Odpowied´┐Ż na to pytanie nie jest jednoznaczna. Jest to spowodowane uzale´┐Żnione od tego, w jakiej sytuacji b´┐Żdziemy korzysta´┐Ż z takiego modelu finansowego. Teoretycznie model finansowy mo´┐Żemy zastosowa´┐Ż w ka´┐Żdej sytuacji zwi´┐Żzanej z pieni´┐Żdzmi. Najcz´┐Żciej stosujemy go w przypadku du´┐Żych przedsi´┐Żbiorstw b´┐Żd´┐Ż organizacji operuj´┐Żcych sporymi kapita´┐Żami pieni´┐Żnymi. Ekonomi´┐Żci zatrudnieni w takich miejscach opracowuj´┐Ż taki model w celu u´┐Żatwienia p´┐Żynno´┐Żci finansowej danej korporacji. Dzi´┐Żki takiemu modelowi finansowemu wiele zar´┐Żwno drobnych jak i du´┐Żych firm unikn´┐Żo bankructwa. Jest to dzia´┐Żanie, kt´┐Żre mo´┐Żemy zaobserwowa´┐Ż na ca´┐Żym ´┐Żwiecie.

Tak´┐Że w ´┐Życiu codziennym mo´┐Żemy zauwa´┐Ży´┐Ż, ´┐Że istnieje swoisty model finansowy. Ka´┐Żdy bud´┐Żet rodzinny rz´┐Żdzi si´┐Ż swoim prawami a co a tym idzie powstaje model finansowy dostosowany do danego podmiotu. Ka´┐Żda operacja pieni´┐Żna jest elementem takiego modelu. Tylko indywidualne podej´┐Żcie danego cz´┐Żowieka mo´┐Że sprawi´┐Ż, ´┐Że taki model finansowy przestanie dzia´┐Ża´┐Ż prawid´┐Żowo. Jednak i wtedy najzwyczajniej przeobrazi si´┐Ż w kolejny model finansowy, oparty na innych zasadach.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  segmentacja rynku
gmina
obelisk
biegunka
aktywa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.