? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest model ekonomiczny?

Poj´┐Żcie modelu ekonomicznego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja modelu ekonomicznego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

model ekonomiczny - zak´┐Żada, ´┐Że firma b´┐Żdzie poszukiwa´┐Ż ceny sprzeda´┐Ży maksymalizuj´┐Żcej zysk oraz zapewniaj´┐Żcej najbardziej wydajne wykorzystanie zasob´┐Żw przez ni´┐Ż posiadanych. Firma poszukuje optymalnej uwzgl´┐Żdniaj´┐Żcej zar´┐Żwno ceny konkurent´┐Żw jak i zachowania si´┐Ż konsument´┐Żw w stosunku do zaproponowanego poziomu ceny i oczywi´┐Żcie bierze si´┐Ż pod uwag´┐Ż poziom w´┐Żasnych koszt´┐Żw.

W gospodarce rynkowej kierowanie si´┐Ż cenami konkurent´┐Żw jest konieczne, chocia´┐Ż w pewnych sytuacjach mo´┐Żna odst´┐Żpi´┐Ż od ´┐Żredniej ceny rynkowej, ustalaj´┐Żc cen´┐Ż konkurencyjn´┐Ż, a wi´┐Żc ni´┐Ższ´┐Ż od tej ´┐Żredniej. Kolejnym krokiem musi by´┐Ż badanie, jak zaoferowana cena wp´┐Żynie na wielko´┐Ż´┐Ż popytu, a tym samym na rozmiary sprzeda´┐Ży. Zysk przedsi´┐Żbiorstwa zale´┐Ży, bowiem nie tylko od poziomu ceny, lecz r´┐Żwnie´┐Ż od rozmiar´┐Żw sprzeda´┐Ży, a te z kolei s´┐Ż zale´┐Żne wzajemnie od siebie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  problem badawczy
netykieta
jaskra
handel
w´┐Żze´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.