? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest model ekonometryczny?

Poj´┐Żcie modelu ekonometrycznego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja modelu ekonometrycznego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

model ekonometryczny - r´┐Żwnanie b´┐Żd´┐Ż uk´┐Żad r´┐Żwna´┐Ż, kt´┐Żre przedstawia zasadnicze powi´┐Żzania ilo´┐Żciowe, wyst´┐Żpuj´┐Żce miedzy rozpatrywanymi zjawiskami ekonometrycznymi
y = f (x1 , x2 , x3 ...... , xn , u)

Struktur´┐Ż ka´┐Żdego modelu ek okre´┐Żlaj´┐Ż:
-zmienne,
-typ zwi´┐Żzku funkcyjnego,
-parametry modelu,
-sk´┐Żadnik losowy.

Rodzaje zmiennych w modelu ekonometrycznym:
- endogeniczne (obja´┐Żniane)- zmienne kt´┐Żrych kszta´┐Żtowanie obja´┐Żnione jest przez model ekonometryczny za pomoc´┐Ż funkcyjnego zapisu zale´┐Żno´┐Żci.
- egzogeniczne (obja´┐Żniaj´┐Żce)- zmienne kt´┐Żre pozwalaj´┐Ż na obja´┐Żnienie modelu kszta´┐Żtowania si´┐Ż zmiennych endogenicznych ale same nie s´┐Ż przedmiotem analizy modelu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  konformizm
migracja
torbiel
pomnik przyrody
pr´┐Żg rentowno´┐Żci
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.